Spożycie azotanów z dietą przeciętnego Polaka

Ewa Cieślik , Agnieszka Siembida , Siewior Edyta , Anna Kościej

Abstract

This paper attempts to estimate of consumption of food products containing nitrates and the level of nutrition knowledge about these compounds. Survey study was performed among 100 people. Results were analyzed using a Chi2 test. Studied differentiating factors were gender, age and place of residence of respondents. Men, aged 55–59 and rural residents had better knowledge about the concept of nitrates. A better knowledge of food-sources of nitrates found in women, aged 55–59 and rural residents. Knowledge about the effects of excess supply of nitrates declared most of the women, aged 35–39 and city residents. Women, aged 35–39 and city residents often paid attention to the labeling of food products. Vegetables after peeling are washed the majority of women, aged 50–54 and 60–74, and city residents. The sources of nitrates in the men`s and women`s diet were mainly rennet cheeses and potatoes.
Author Ewa Cieślik (FoFT / DoToCaC / MCfM)
Ewa Cieślik,,
- Malopolska Centre for Monitoring
, Agnieszka Siembida (FoFT / DoToCaC / MCfM)
Agnieszka Siembida,,
- Malopolska Centre for Monitoring
, Siewior Edyta (FoFT / DoToCaC / MCfM)
Siewior Edyta,,
- Malopolska Centre for Monitoring
, Anna Kościej (FoFT / DoToCaC / MCfM)
Anna Kościej,,
- Malopolska Centre for Monitoring
Other language title versionsNitrates consumption of average pole`s diet
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol2
No18
Pages123-130
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishazotany, wiedza, źródła, częstotliwość spożycia
Keywords in Englishnitrates, knowledge, sources, frequency of consumption
Abstract in PolishW pracy podjęto próbę szacunku spożycia produktów będących źródłem azotanów oraz poziomu wiedzy żywieniowej na temat tych związków. Badaniem ankietowym objęto 100 osób. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą testu Chi2 . Czynnikiem różnicującym badaną grupę była płeć, wiek oraz miejsce zamieszkania respondentów. Mężczyźni, respondenci w wieku 55–59 lat, mieszkańcy wsi posiadają lepszą wiedzę na temat pojęcia azotanów. Lepszą znajomością artykułów spożywczych-źródeł azotanów wykazały się kobiety, ankietowani w wieku 55–59 lat, mieszkańcy wsi. Znajomość skutków nadmiaru podaży azotanów deklaruje większość kobiet, respondentów w wieku 35–39 lat, mieszkańców miasta. Na oznakowanie produktów spożywczych uwagę zwracają częściej kobiety, ankietowani w wieku 35–39 lat, mieszkańcy miasta. Warzywa po obraniu płucze większość kobiet, respondentów w wieku 50–54 oraz 60–74 lat, mieszkańców miasta. Źródłem azotanów w diecie kobiet i mężczyzn są głównie sery podpuszczkowe dojrzewające oraz ziemniaki.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_2.pdf
Internal identifierWTŻ/2013/88
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?