Effect of chipping and scoring techniques on bulb production of Lachenalia cultivars

Anna Kapczyńska

Abstract

The genus Lachenalia (Asparagaceae) represents spectacular and botanically diverse ornamental, bulbous species originating from Southern Africa. The main aim of this study was to determine, for the first time, the possibility of propagation of lachenalia cultivars (‘Namakwa’, ‘Rainbow Bells’, ‘Rupert’) by two in vivo techniques: chipping and scoring, which can be applied in procedures of bulb production. In the second part of the experiment, the plant growth and the quality of bulblets after the first season of cultivation in a greenhouse were estimated. The survival ability of bulb-scale segments and scored bulbs of the tested cultivars ranged from 62% to 95%. Chipping method generated eight bulblets per mother bulb with an average weight and diameter of 0.17 g and 0.29 cm, respectively, while scoring two/three bulblets per mother bulb with an average weight and diameter of 0.28 g and 0.5 cm, respectively. In the first season of cultivation, bulblets obtained by chipping produced longer leaves than those obtained by scoring technique. Only bulblets of ‘Rupert’ obtained by scoring showed the capacity to flower (‘Namakwa’ and ‘Rainbow Bells’ remained in a juvenile phase). When assessing the bulb yield after the first season of cultivation, it was found that irrespective of cultivar, bulbs obtained by chipping achieved twice the weight coefficient of those obtained by scoring.
Author Anna Kapczyńska (FoBaH / DoDP)
Anna Kapczyńska,,
- Department of Decorative Plants
Other language title versions Rozmażanie odmian Lachenalia (Asparagaceae) technikami nacinania cebuli oraz cięcia na sadzonki łuskowe
Journal seriesActa Agrobotanica, ISSN 0065-0951, e-ISSN 2300-357X, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol72
No1
Pages1-8
Publication size in sheets0.5
Keywords in English Cape Hyacinth; bulb-scale segments; cross-cutting; bulblets; propagation
ASJC Classification1102 Agronomy and Crop Science; 1105 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics; 1110 Plant Science
Abstract in PolishRodzaj lachenalia (Asparagacea) obejmuje botanicznie zróżnicowane ozdobne gatunki roslin cebulowych pochodzących z południowej Afryki. Głównym celem badań była ocena, po raz pierwszy, możliwości rozmnażania odmian lachenalii (`Namakwa`, `Rainbow Bells`, `Rupert`)dwoma technikami in vivo: nacinania cebul oraz cięcia na sadzonki łuskowe, które mogłyby być stosowane w produkcji materiału nasadzeniowego. W drugiej części eksperymentu oceniano wzrost oraz jakość cebul po pierwszym roku uprawy w warunkach szklarniowych. W zależności od zastosowanej techniki rozmnażania przetrwało od 62% do 95% naciętych cebul lub sadzonek łuskowych. Stosując technikę cięcia cebul uzyskano z jednej cebuli matecznej osiem cebul przybyszowych o masie 0,17 g i średnicy 0,29 cm, natomiast technikę nacinania dwie/trzy cebule przybyszowe o masie 0.28 g i średnicy 0,5 cm. W pierwszym sezonie wegetacji cebule uzyskane z sadzonek łuskowych wytworzyły dłuższe liście od uzyskanych z naciętych cebul. Bez względu na zastosowaną technikę rozmnażania cebule lachenalia Namakwa oraz Rainbow Bells wytworzyły tylko liście, natomiast pojedyncze cebule lachenalii Rupert uzyskane techniką nacinania zakwitły. Oceniając przyrost cebul po pierwszym sezonie wegetacji stwierdzono, że niezależnie od odmiany, cebule uzyskane techniką cięcia na sadzonki łuskowe osiągnęły dwukrotnie wyższy współczynnik wagowy od tych uzyskanych z nacinania cebul.
DOIDOI:10.5586/aa.1760
URL https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/aa/article/view/aa.1760/7632
Internal identifierWBIO/2019/13
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa (CC-BY); after publication
File
Effect of chipping and scoring techniques on bulb production of Lachenalia cultivars of 17-04-2019
1,29 MB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.404
Citation count*
Additional fields
FinansowanieThis work was supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education (DS 3500/KRO)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?