Ergonomic evaluation of acoustic environment in the livestock building converted for industrial purposes

Paweł Kiełbasa , Tomasz Szeląg

Abstract

Research related to ergonomic evaluation of acoustic environment in PCPW EKO-KARPATY in Tarnowiec during production of agricultural anti-weed fabric. The scope of the paper included noise measurement and spectrum analysis at particular unassisted work stations of the process line. The conducted analysis indicated that applicable standards were exceeded in all cases and that there was justified fear that conversion of spaces designed for agricultural production for industrial applications will have a negative impact on health of people working in these conditions. Some suggestions were developed regarding modifications that will ensure conformity with the applicable standards regarding noise level.
Author Paweł Kiełbasa (FoPaPE / IoMEEaPP)
Paweł Kiełbasa,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Tomasz Szeląg (FoPaPE / IoMEEaPP)
Tomasz Szeląg,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
Other language title versionsErgonomiczna ocena środowiska akustycznego w adaptowanym do celów przemysłowych budynku inwentarskim
Journal seriesInżynieria Rolnicza, ISSN 1429-7264, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol2
No4
Pages59-70
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishproces produkcyjny, hałas, środowisko pracy, ergonomia
Keywords in Englishproduction process, noise, work environment, ergonomics
Abstract in PolishBadania dotyczyły ergonomicznej oceny środowiska akustycznego w PCPW EKO-KARPATY w Tarnowcu podczas produkcji włókniny przeciwchwastowej. Zakres pracy obejmował pomiar poziomu hałasu oraz przeprowadzenie jego analizy widmowej na wyszczególnionych samodzielnych stanowiskach roboczych wchodzących w skład ciągu technologicznego. Przeprowadzona analiza wykazała, że obowiązujące normy zostały przekroczone we wszystkich przypadkach i istnieje uzasadniona obawa, że modyfikacja pomieszczeń projektowanych z myślą o produkcji rolniczej na pomieszczenia, w których odbywa się produkcja przemysłowa będzie miała negatywny wpływ na zdrowie pracujących w takich warunkach ludzi. Opracowano propozycje zmian prowadzących do spełnienia obecnie obowiązujących norm dotyczących hałasu.
Internal identifierWIPiE/2013/5
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2015-11-16)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?