The influence of applied heat sources on the value of energy performance of building in view of the new regulations on energy efficiency

Tomasz Szul

Abstract

It was calculated energy performance of residential building which meets the requirements for heat-transfer rate for the building envelope, then the result was compared with the values of the maximum primary energy demand for heating, ventilation and usable water heating, for predicted time schedule (years: 2014, 2017, 2021) presented in a draft regulation on technical conditions obligatory for buildings and their location. Calculations were made for three variants of heating, i.e.: gas, coal and biomass. In addition, the calculations considered a variant in which hot water is prepared using a solar panel installation. Meeting performance requirements for buildings after the year 2014, and also after 2017 will be possible if a gas boiler and a biomass boiler are used, independently of solar panel set applied to prepare u.h.w. In case of coal heating, meeting the regulation on PE will be possible if hot water is prepared also by solar panel set. The maximum values of unit coefficient of demand for non-renewable PE after 2021 will cause that building equipped in a coal-fired boiler will not meet the requirements, even if the solar panel set is used for hot water preparation. In the case of heating using gas boiler, meeting regulations will be possible only when hot water will be prepared with a solar panel set.
Author Tomasz Szul (FoPaPE / DoEaAPA)
Tomasz Szul,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
Other language title versionsWpływ zastosowanego źródła ciepła na charakterystykę energetyczną budynku mieszkalnego w świetle nowych regulacji dotyczących efektywności energetycznej
Journal seriesJournal of Research and Applications in Agricultural Engineering, [Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych], ISSN 1642-686X, (B 12 pkt)
Issue year2013
Vol58
No2
Pages163-168
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzużycie energii w budynkach, standard energetyczny budynków, wskaźnik jednostkowego zapotrzebowania na energię pierwotną EP
Keywords in Englishenergy consumption in buildings, comparison of energy performance EP, energy standard of residential buildings
Abstract in PolishObliczono charakterystykę energetyczną dla przykładowego budynku mieszkalnego jednorodnego, który będzie spełniał planowane wymagania dotyczące ochrony cieplej przegród zewnętrznych (Umax), a następnie porównano ją z maksymalnymi wartościami wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EPH+W na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zgodnie z harmonogramem czasowym (rok: 2014, 2017, 2021) przedstawionym w projekcie rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obliczenia wykonano dla trzech wariantów ogrzewania tj. gazowego, węglowego oraz na biomasę. Dodatkowo w obliczeniach uwzględniono wariant, w którym ciepła woda użytkowa jest przygotowywana za pomocą instalacji solarnej. Spełnienie wymagań stawianych budynkom w po roku 2014, a także po 2017 będzie możliwe w przypadku zastosowania kotła gazowego, oraz na biomasę niezależnie od tego czy będzie zastosowany zestaw solarny do przygotowania c.w.u. W przypadku zastosowania ogrzewania węglowego, spełnienie przepisów dotyczących EP H+W(max) będzie możliwe pod warunkiem, że ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana dodatkowo przez zestaw solarny. Wartości graniczne jednostkowego współczynnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP H+W(max) po roku 2021 spowodują, że budynek wyposażony w węglowe źródło ciepła nie spełni wymagań, nawet w przypadku zastosowania zestawu solarnego do przygotowania ciepłej wody użytkowej. W przypadku ogrzewania wykorzystującego kocioł gazowy, wypełnienie warunku zapisanego w rozporządzeniu będzie możliwe jedynie wtedy, gdy ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana za pomocą zestawu solarnego.
URL http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7dbdaf83-3487-4dd1-8dd8-4ad17a3785bc
Internal identifierWIPiE/2013/44
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?