Uwalnianie składników mineralnych ze szkła nawozowego Vitrofosmak inkubowanego w podłożu organicznym

Agnieszka Lis-Krzyścin

Abstract

The aim of the study was to determine the amount and rate of nutrient release from glassy fertiliser VitroFosMaK (P2 O5 : K2 O : CaO : MgO as 12: 10: 14: 22 + 37 SiO2 ), treated as a slow-release fertiliser, as compared to the commonly used Osmocote fertiliser (N : P2 O5 : K2 O : MgO as 15: 10: 12: 2). Glassy fertiliser was introduced into the substrate at a dose of 3 g·dm- 3 and at granulation of 0.3–0.8 mm. Macronutrients (excluding nitrogen), pH, and total concentration of salt in the medium were analysed. The systematic release of nutrients from Osmocote and glassy fertiliser VitroFosMaK was determined. The quantity of dissolved phosphorus from the VitroFosMaK fertiliser was higher than in the substrate with Osmocote, conversely in the case of potassium. Increase of Ca and Mg concentration in a peat substrate after application of the VitroFosMaK fertiliser confirms that the glassy fertiliser was a source of available calcium and magnesium to plants.
Author Agnieszka Lis-Krzyścin ( / / O-KURiNRO)
Agnieszka Lis-Krzyścin,,
-
Other language title versionsRelease ofmineral components from glassy fertiliser vitrofosmak in organic substrate
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No20
Pages133-141
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnawóz o spowolnionym działaniu, składniki pokarmowe, pH, EC, podłoże uprawowe
Keywords in Englishslow release fertiliser, plant nutrient, pH, EC, growing substrate
Abstract in PolishCelem pracy było określenie ilości i tempa uwalniania składników mineralnych ze szkła nawozowego VitroFosMaK (P2 O5 : K2 O : CaO : MgO jak 12 : 10 : 14 : 22 + 37 SiO2 ) traktowanego jako nawóz o spowolnionym działaniu w porównaniu do powszechnie stosowanego nawozu Osmocote (N : P2 O5 : K2 O : MgO jak 15 : 10 : 12 : 2). Do podłoża wprowadzono nawóz szklisty o granulacji 0,3–0,8 mm w dawce 3 g·dm-3. Oznaczano zawartość makroskładników pokarmowych (z wyjątkiem azotu), pH i ogólne stężenie soli w podłożu. Stwierdzono systematyczne uwalnianie składników pokarmowych z nawozu szklistego VitroFosMaK i Osmocotu. Ilość uwolnionego fosforu z nawozu VitroFosMaK była wyższa niż w podłożu z Osmocotem odwrotnie niż w przypadku potasu. Wzrost stężenia Ca i Mg w podłożu torfowym po zastosowaniu nawozu VitroFosMaK potwierdza, że szkło nawozowe stanowi źródło przyswajalnego wapnia i magnezu dla roślin.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_1.pdf
Internal identifierWBIO/2013/30
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?