Wykorzystanie tensometrii oporowej do przestrzennej identyfikacji zróżnicowania wybranych właściwości gruntu

Paweł Kiełbasa , Tomasz Dróżdż , Mirosław Zagórda , Sławomir Kurpaska , Zdzisław Posyłek

Abstract

Since contemporary agricultural operations place automation and mechanization as one of the priorities, they require a sufficient knowledge of possibly largest operational parameters in real time. The purpose of research was to determine spatial variation of the basic operational parameters (working resistance) in the unit comprising a tractor and a passive subsoiler. The applied measuring system made it possible to precisely determine basic operational values in real time, while an integration with GPS allowed to provide spatial visualization of the measured parameters, placing the obtained values in particular locations of the field.
Author Paweł Kiełbasa (FoPaPE / IoMEEaPP)
Paweł Kiełbasa,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Tomasz Dróżdż (FoPaPE / IoMEEaPP)
Tomasz Dróżdż,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Mirosław Zagórda (FoPaPE / IoMEEaPP)
Mirosław Zagórda,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Sławomir Kurpaska (FoPaPE / IoAEaI)
Sławomir Kurpaska,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Zdzisław Posyłek
Zdzisław Posyłek,,
-
Other language title versionsThe use of resistance tensometry to space identification of differentiation of selected properties of soil
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol95
No1
Pages53-56
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishagregat uprawowy, głębosz, opór roboczy, mapa zmienności
Keywords in Englishcultivating unit, subsoiler, working resistance, map of variations
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishWspółczesne rolnictwo stawiające automatyzację i mechanizację na jednym z pierwszych miejsc wymaga rozpoznania jak największej ilości parametrów eksploatacyjnych w czasie rzeczywistym. Celem badań był pomiar oraz określenie przestrzennej zmienności podstawowych parametrów eksploatacyjnych (opór roboczy) agregatu składającego się z ciągnika i głębosza biernego. Zastosowany system pomiarowy umożliwił precyzyjne wyznaczenie podstawowych wielkości eksploatacyjnych w czasie rzeczywistym natomiast integracja z GPS pozwoliła na przestrzenną wizualizację mierzonych wielkości umiejscawiając uzyskane wartości w określonym miejscu pola.
DOIDOI:10.15199/48.2019.01.14
URL http://pe.org.pl/articles/2019/1/14.pdf
Internal identifierWIPiE/2019/9
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.434; WoS Impact Factor: 2011 = 0.244 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?