Wykorzystanie instrumentów polityki regionalnej Unii Europejskiej w jednostkach samorządu terytorialnego

Janusz Żmija , Łukasz Satoła

Abstract

In the article the author takes an attempt at describing of structural funds’ using by communes. The Malopolska Region was treated as the area of research. With the analysis were provided two operational programmes, which were co-financed from the EU structural funds. Both of them were implemented in Poland in the programming period 2004-2006. It was Sectoral Operational Programme Restructuring and Modernisation of the Food Sector and Rural Development and Integrated Regional Operational Programme. Analyses were conducted considering the specificity and diversification of the local government budgets.
Author Janusz Żmija (FoAaE / IoEEaM )
Janusz Żmija,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
, Łukasz Satoła (FoAaE / IoEEaM )
Łukasz Satoła,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
Other language title versionsThe using of the European Union regional policy instruments in local government units
Journal seriesZeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, ISSN 2081-3430, e-ISSN 2544-0640, (B 9 pkt)
Issue year2009
Vol1(50)
Pages91-101
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishW artykule autorzy podejmują próbę przedstawienia wykorzystania funduszy strukturalnych przez gminy. Jako obszar badań przyjęto teren województwa małopolskiego. Analizą objęto dwa programy operacyjne współfinansowane z funduszy strukturalnych UE, które były wdrażane w Polsce w okresie programowania 2004-2006. Były to Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Analizy poprowadzono z uwzględnieniem specyfiki i zróżnicowania budżetów lokalnych.
URL http://sj.wne.sggw.pl/pdf/download.php?pdf=PEFIM_2009_n50_s91.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*2 (2016-02-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?