Wykorzystanie kapusty białej (Brassica oleracea var. capitata) do fitoekstrakcji metali ciężkich (Zn, Cd, Cu, Pb) z gleby

Marzena Szczygłowska , Piotr Konieczka , Jacek Namieśnik , Renata Bączek-Kwinta , Jacek Antonkiewicz

Abstract

The species belonging to the family Brassicaceae are considered to be useful for phytoremediation of heavy metals from soils. The studies reveal the usefulness of white cabbage for soil purification of the from Zn, Cd, Cu, and Pb by phytoextraction. The selected metals were determined in soil as well as leaves and stems of cabbage grown in this soil, taken from pot (Krakow) and field experiments (Czapielsk). Metals were determined using AAS (atomic absorption spectrometry) techniques such as: flame AAS (Zn, Cd), electrothermal AAS (Cd, Cu, Pb). The obtained results confirm the possibility of using white cabbage in phytoextraction of heavy metals from soil.
Author Marzena Szczygłowska
Marzena Szczygłowska,,
-
, Piotr Konieczka
Piotr Konieczka,,
-
, Jacek Namieśnik
Jacek Namieśnik,,
-
, Renata Bączek-Kwinta (FoAaE / DoPP)
Renata Bączek-Kwinta,,
- Department of Plant Physiology
, Jacek Antonkiewicz (FoAaE / DoPP)
Jacek Antonkiewicz,,
- Department of Plant Physiology
Other language title versionsUse of white cabbage (Brassica oleracea var. capitata) to phytoextraction of heavy metals (Zn, Cd, Cu, Pb) from soil
Journal seriesNauka Przyroda Technologie, ISSN 1897-7820, (B 5 pkt)
Issue year2011
Vol5
No6, article ID 125
Pages1-9
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkapusta biała, fitoekstrakcja, metale ciężkie
Keywords in Englishwhite cabbage, phytoextraction, heavy metals
Abstract in PolishGatunki roślin z rodziny Brassicaceae uważane są za przydatne w fitoremediacji metali ciężkich z gleby. Przeprowadzone badania mają na celu potwierdzenie zasadności wykorzystania kapusty białej, odmiany ‘Kamienna Głowa’ do fitoekstrakcji Zn, Cd, Cu, Pb. Poziom wybranych metali badano w glebie oraz liściach i głąbach kapusty uprawianej na tych glebach, pochodzących z upraw wazonowych (Kraków) oraz polowych (Czapielsk). Zawartość metali ciężkich oznaczano za pomocą wybranych technik AAS (Atomowa Spektrometria Absorpcyjna): z atomizacją w płomieniu AAS (Zn, Cd), z atomizacją elektrotermiczną AAS (Cd, Cu, Pb). Otrzymane wyniki badań potwierdzają możliwość wykorzystania kapusty białej do fitoekstrakcji metali ciężkich z gleby.
URL http://www.npt.up-poznan.net/tom5/zeszyt6/art_126.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*2 (2020-03-31)
Additional fields
FinansowanieBadania zrealizowano w projekcie „Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biofumigacji gleby (Agrobiokap)”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Podziałanie 1.3.1.).
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?