Determination of 10-deacetylbaccatine III in Taxus baccata needles by micellar electrokinetic chromatography

Marcin Zarek , Piotr Waligórski

Abstract

The optimization of the analytical buffer composition for micellar electrokinetic chromatography in order to make simple separations of 10-deacetylbaccatine III from sample matrices (other taxanes and other compounds) and to determine its concentration in the samples was performed. The samples were prepared from crude Taxus baccata L. needle extracts. The best results were obtained with the buffer containing 25 mmol/dm3 Tris-HCl (pH 9.0), 40 mmol/dm3 sodium dodecyl sulphate and 15% acetonitrile for a wavelength 230 nm (Diode Array Detector). Finally determination of 10-DAB III concentration in T. baccata needles collected from four different populations of Southern Poland was performed (mean concentration respectively: Cisy w Nowej Wsi – 0.135 mg/g d.w., Cisowa Góra – 0.185 mg/g d.w., Zadni Gaj – 0.143 mg/g d.w., Cisy nad Liswartą – 0.150 mg/g d.w.). There were no significant differences in the mean concentration of 10-deacetylbaccatine III among samples from different populations.
Author Marcin Zarek (FoF / FEPI / DoFFMaPoT)
Marcin Zarek,,
- DEPARTMENT OF FOREST FITOPATOLOGY, MYKOLOGY AND PHYSIOLOGY OF TREES
, Piotr Waligórski
Piotr Waligórski,,
-
Other language title versionsOznaczanie zawartości 10-deacetylobakatyny III w igłach cisa pospolitego za pomocą micelarnej chromatografii elektrokinetycznej
Journal seriesHerba Polonica, ISSN 0018-0599, e-ISSN 2449-8343, (B 7 pkt)
Issue year2009
Vol55
No2
Pages25-35
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish10-deacetylobakatyna III, 10-DAB III, Taxus baccata, cis pospolity, MEKC, micelarna chromatografia elektrokinetyczna, taksany
Keywords in English10-deacetylbaccatine III; 10-DAB III; Taxus baccata; common yew, MEKC; micellar electrokinetic chromatography; taxanes
Abstract in PolishW prezentowanej pracy przeprowadzono optymalizację składu buforu umożliwiającego proste i szybkie rozdzielenie 10-deacetylobakatyny III od innych składników oraz oznaczenie jej ilości w analizowanych próbkach igieł cisa pospolitego za pomocą micelarnej chromatografii elektrokinetycznej. Najlepsze rezultaty uzyskano stosując bufor rozdziałowy zawierający: 25 mmol/dm3 Tris-HCl (pH 9,0), 40 mmol/dm3 dodecylosiarczanu sodu (SDS) i 15% acetonitrylu oraz dokonując odczytu przy długości fali 230 nm (Diode Array Detector). W celu sprawdzenia możliwości wykorzystania opracowanej metody przeprowadzono analizę zawartości 10-DAB III w igłach osobników rosnących w 4 rezerwatach w Polsce południowej. Średnie stężenie badanego związku wynosiło odpowiednio: Cisy w Nowej Wsi – 0,135 mg, Cisowa Góra – 0,185 mg, Zadni Gaj – 0,143 mg, Cisy nad Liswartą – 0,150 mg na gram suchej masy. Nie stwierdzono istotnych różnic między średnimi wartościami uzyskanymi dla poszczególnych populacji.
Languageen angielski
Score (nominal)6
Citation count*3 (2016-01-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?