Automaton for acorns scarification – kinematic and strength calculations of selected components

Michał Szaroleta , Florian Adamczyk , Jan Szczepaniak , Ryszard Tadeusiewicz , Mirosław Jabłoński , Adam Piłat , Paweł Tylek , Józef Walczyk , Tadeusz Juliszewski , Paweł Kiełbasa

Abstract

The computer model of the scarification machine was created at the Industrial Institute of Agricultural Engineering in Poznań with the participation of employees from the AGH University of Science and Technology in Krakow and the University of Agriculture in Krakow. The automaton is the result of the project, whichaim was to develop, build and test an auto-matic device used to carry out the scarification of oak seeds for later shortening and balancing of germination period and elimination of sick and spoiled seeds. The paper presents the results of kinematic and strength analyzes of selected elements of the research model of a scarifying machine -the course of the peripheral speed, acceleration, torque and stress generat-ed during the rotation of the arm
Author Michał Szaroleta
Michał Szaroleta,,
-
, Florian Adamczyk
Florian Adamczyk,,
-
, Jan Szczepaniak
Jan Szczepaniak,,
-
, Ryszard Tadeusiewicz
Ryszard Tadeusiewicz,,
-
, Mirosław Jabłoński
Mirosław Jabłoński,,
-
, Adam Piłat
Adam Piłat,,
-
, Paweł Tylek (FoF / IoFUaFT / DoFMech)
Paweł Tylek,,
- DEPARTMENT OF FOREST MECHANIZATIONS
, Józef Walczyk (FoF)
Józef Walczyk,,
- Faculty of Forestry
, Tadeusz Juliszewski (FoPaPE / IoMEEaPP)
Tadeusz Juliszewski,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Paweł Kiełbasa (FoPaPE / IoMEEaPP)
Paweł Kiełbasa,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
Other language title versionsAnaliza kinematyczna i wytrzymałościowa wybranych podzespołów automatu do skaryfikacji żołędzi
Journal seriesJournal of Research and Applications in Agricultural Engineering, [Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych], ISSN 1642-686X, [0324-8739], (0 pkt)
Issue year2019
Vol64
No2
Pages60-64
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishżołędzie, skaryfikacja,analiza kinematyczna, analiza dynamiczna, drgania
Keywords in Englishacorns, scarification, kinematicanalyze, dynamic analyze, vibrations
Abstract in PolishKomputerowy model automatu do skaryfikacji powstał w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu przy współudziale pracowników z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Auto-mat ten jest efektem zrealizowania projektu,którego celem było opracowanie, zbudowanie i przetestowanie automatycznego urządzenia służącego do prowadzenia skaryfikacji nasion dębu w celu późniejszego skrócenia i wyrównania okresu kiełko-wania oraz eliminacji chorych i zepsutych nasion. W pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonych analiz kinematycznych i wytrzymałościowych wybranych elementów modelu badawczego automatu skaryfikującego przebieg wartości prędkości obwodowej, przyspieszenia, momentu obrotowego oraz naprężenia generowanych podczas obrotu ramienia
URL https://www.pimr.eu/wp-content/uploads/2019/07/journal_2_2019_Szaroleta.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowanieThe research has been carried out as part of implementation of project no. PBS3/A8/34/2015 entitled “The functional model of an automated device with a visual system for scarification and vitality assessment of acorns on the basis of automatic recognition of the topography of mummification changes”. The project has been co-financed by The National Centre for Research and Development under the Applied Research Program
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?