Fungi isolated from diseased early green fruits and fruits of blueberry ( Vaccinium corymbosum L.)

Jan Kućmierz , Jacek Nawrocki , Anna Sojka

Abstract

The aim of carried out research was an isolation and identification of fungi from diseased blueberry (Vaccinium corymbosum L.) fruits collected at three dates: during fruit set, maturing of fruit and fruitharvest. In general 14 species and forms of fungi were identified out of 319 isolates. It was quite a significant difference in the communities of microorganisms isolated from fruits in reference to different stages of plant development. Common infection of fruit buds by Botrytis cinerea and Alternaria alternata suggests capability of primary infection during flowering period. Fungi species, which produce toxins, especially genus: Alternaria, Cladosporium, Fusarium and Penicillium present high threat to plants. B. cinerea, Alternaria spp., Colletotrichum gleosporioides and Monilia fructigena have been recognized as particularly dangerous to blueberry crops due to frequency of their occurrence and harmfulness at different stages of fruit development, and long-term character of blueberry production.
Author Jan Kućmierz (FoH / DoPProt)
Jan Kućmierz,,
- Department of Plant Protection
, Jacek Nawrocki (FoH / DoPProt)
Jacek Nawrocki,,
- Department of Plant Protection
, Anna Sojka
Anna Sojka,,
-
Other language title versionsGrzyby izolowane z chorych zawiązków owocowych i owoców borówki wysokiej ( Vaccinium corymbosum L.)
Journal seriesProgress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, ISSN 1427-4337, [2084-4883], (B 12 pkt)
Issue year2013
Vol53
No4
Pages779-784
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishborówka wysoka, owoce, grzyby, objawy chorobowe
Keywords in Englishblueberry, fruits, fungi, disease symptoms
Abstract in PolishCelem badań była izolacja i identyfikacja grzybów z chorych owoców borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) zebranych w trzech terminach: zawiązywanie owoców, dojrzewanie i podczas pełnej dojrzałości (zbioru) owoców. Ogółem z 319 izolatów zidentyfikowano 14 gatunków i form grzybów. Stwierdzono dość znaczne zróżnicowanie w zbiorowiskach mikroorganizmów izolowanych z owoców w różnej fazie ich rozwoju. Powszechne zasiedlanie zawiązków owocowych przez Botrytis cinerea i Alternaria alternata sugeruje możliwość infekcji pierwotnej w okresie kwitnienia roślin. Duże zagrożenie stanowią toksynotwórcze grzyby rodzajów: Alternaria, Cladosporium, Fusarium i Penicillium. Ze względu na częstotliwość występowania i szkodliwość w różnych fazach rozwoju owoców oraz wieloletni charakter uprawy borówki wysokiej, za szczególnie niebezpieczne dla upraw tej rośliny należy uznać: B. cinerea, Alternaria spp., Colletotrichum gleosporioides oraz Monilia fructigena.
URL http://www.progress.plantprotection.pl/download.php?ma_id=422
Internal identifierWBIO/2013/32
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
OświadczenieJan Kućmierz.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?