Zmysł węchu psa jako narzędzie w diagnostyce onkologicznej

Angelika Magiera , Weronika Penar , Czesław Klocek

Abstract

Cancer is one of the most common causes of dead in the world. One of the reasons for high mortality of oncological diseases is their late detection. Research on the possibility of using dogs to detect the smell accompanying specific cancer changes gives good results. The presence of aromatic compounds correlating with cancer can be smell by dogs, and it`s possible for them to detect. There are many unrecognized factors that may affect such diagnostics (drugs, diet, etc.) Conducting further research into the knowledge of factors affecting the relationships secreted by the sick, of unification of training methods may become the basis for suggesting digs as a tool in diagnostics
Author Angelika Magiera (FoAS)
Angelika Magiera,,
- Faculty of Animal Sciences
, Weronika Penar (FoAS)
Weronika Penar,,
- Faculty of Animal Sciences
, Czesław Klocek (FoAS / IoAS)
Czesław Klocek,,
- Institute of Animal Science
Other language title versionsThe sense of god s smell as a tool in oncological diagnostic
Journal seriesPrzegląd Lekarski, ISSN 0033-2240, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol76
No9
Pages495-497
Publication size in sheets0.3
Keywords in PolishPies, węch, nowotwór, diagnostyka, onkologia
Keywords in EnglishDog, smell, cancer, diagnostics, oncology
ASJC Classification2700 General Medicine
Abstract in PolishNowotwory są jedną z najczęstszych przyczyn śmierci na świecie. Jednym z powodów ich wysokiej śmiertelności jest późna wykrywalność chorób z tej grupy. Badania prowadzone nad możliwością wykorzystywania psów w celu detekcji zapachu towarzyszącego konkretnym zmianom nowotworowym dają dobre rezultaty. Występowanie związków aromatycznych u osób chorych, które psy są w stanie wyczuć pozwala na prowadzenie szkolenia nakierowanego na ich detekcję. Występuje wiele czynników niepoznanych, które wpływać mogą negatywnie na taką diagnostykę (leki, dieta itd.) Prowadzenie dalszych badań w kierunku poznania czynników wpływających na związki wydzielane przez osoby chore, ujednolicenie metod szkoleniowych, czy określenie przydatności psów w diagnostyce konkretnych nowotwór może stać się podstawą do zaproponowania psów jako narzędzia w diagnostyce.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?