Zawartość wybranych pierwiastków śladowych w glebach położonych w sąsiedztwie kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie

Paweł Mundała , Artur Szwalec , Agnieszka Petryk

Abstract

The paper presents the results of cadmium, lead and zinc contents in topsoils of arable land located in vicinity Steel Plant in Krakow-Nowa Huta. Soil samples were collected in autumn 2007 from the 0-20 cm layer placed in a west-east trnsect of 7,5 km length. It started approximately 5km east form the border of the steel plant. .Sampled area is characterized by high level of agriculture, where the dominant crops have been vegetables, mainly cabbage and cauliflower. It was found, the soil was not contaminated with heavy metals. All samples met the requirements of the Polish Minister of the Environment. Also the assessment according to Institute of Soil Science and Plant Cultivation method showed only incerased content 60% in case of zinc and only 13% for Cd. Any levels of pollution were not observed. There also decreasing trend of accumulation were stated as a function of growing distance from the steel plant.
Author Paweł Mundała (FoEEaLS / DoECaAP)
Paweł Mundała,,
- Department of Ecology, Climatology and Air Protection
, Artur Szwalec (FoEEaLS / DoECaAP)
Artur Szwalec,,
- Department of Ecology, Climatology and Air Protection
, Agnieszka Petryk (FoEEaLS / DoECaAP)
Agnieszka Petryk,,
- Department of Ecology, Climatology and Air Protection
Other language title versionsTrace element contents in topsoil located near steel plant in krakow-Nowa Huta
Journal seriesInżynieria Ekologiczna, ISSN 2081-139X, (B 9 pkt)
Issue year2013
No33
Pages67-76
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmetale ciężkie, gleba, kombinat metalurgiczny
Keywords in Englishheavy metals, soil, steel plant.
ASJC Classification1105 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics; 2300 General Environmental Science
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki badań zawartości kadmu ołowiu i cynku w glebach użytków ornych położnych w sąsiedztwie Kombinatu Metalurgicznego w Krakowie Nowej Hucie. Próby gleby pobrano jesienią 2009 roku z warstwy 0–20 cm użytków ornych położonych w odległości od około 1 km do 8,5 km w kierunku wschodnim od Kombinatu Metalurgicznego w Nowej Hucie. Wybrany teren charakteryzował się wysokim stanem kultury rolnej, gdzie dominowała uprawa warzyw, głównie kapustnych. Stwierdzono, że badane gleby nie zostały zanieczyszczone metalami ciężkimi. Wszystkie pobrane próby spełniły wymogi wg. Rozporządzenia Ministra Środowiska [2002], a w ocenie IUNG-u [1993],zaobserwowano jedynie zawartości podwyższone 60% dla Zn oraz 13% dla Cd. W miarę oddalania się od Kombinatu zawartości badanych metali malały.
DOIDOI:10.12912/23920629/346
URL http://www.ineko.net.pl/Zawartosc-wybranych-pierwiastkow-sladowych-w-glebach-polozonych-w-sasiedztwie-kombinatu-metalurgicznego-w-nowej-hucie,346,0,1.html
Internal identifierWIŚIG/2013/197
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.394
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?