Uncovering production flows from small farms: results from Poland and Portugal case studies

Marta Czekaj , Paola Hernández , Ana Fonseca , Maria Rivera , Katarzyna Żmija , Dariusz Żmija

Abstract

This study is an attempt to assess the impact of small farms (SF) on the regional food product circulation of specific key products in selected, fragmented, agrarian regions in Poland and Portugal. The empirical study is based on the analysis of food product maps which were developed based on data from a survey conducted among owners of small farms and small food businesses at focus group meetings and workshops organized in 2017 and 2018 in the Nowotarski and Nowosądecki subregions in Poland and in the Alentejo Central and Oeste subregions in Portugal. Qualitative data analysis was conducted using uniform methodology. In each of the subregions, focus groups helped to confront the assumptions resulting from surveys and corroborate the flows and fluxes described in the developed food product maps. Data collected during focus groups were enriched by data gathered during regional workshops that focused on food system governance. It was concluded that food product maps indicate interesting relationship flows of small farmers’ products along the food system, highlighting the role of fluxes connecting small farmers with other actors regarding specific key products. Several similarities and disparities between regional KP production flows in the Portuguese and Polish subregions, based on the type of key product, the various distribution channels and farming capacities present in each subregion were observed.
Author Marta Czekaj (FoAaE / IoEEaM )
Marta Czekaj,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
, Paola Hernández
Paola Hernández,,
-
, Ana Fonseca
Ana Fonseca,,
-
, Maria Rivera
Maria Rivera,,
-
, Katarzyna Żmija (UAK)
Katarzyna Żmija,,
- University of Agriculture in Krakow
, Dariusz Żmija
Dariusz Żmija,,
-
Other language title versionsPrzepływy produkcyjne drobnych gospodarstw rolnych na przykładzie regionow badawczych z Polski i Portugalii
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol21
No3
Pages49-61
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishdrobne gospodarstwa rolne, przepływy produkcyjne, Portugalia, Polska
Keywords in Englishsmall farms, production flows, Portugal, Poland
Abstract in PolishPodjęto próbę oceny wpływu i znaczenia drobnych gospodarstw rolnych (DGR) w regionalnym obiegu produktów żywnościowych w odniesieniu do kluczowych produktów w wybranych rozdrobnionych regionach rolniczych w Polsce i Portugalii. W badaniach użyto dane zebrane z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiet. Ankiety przeprowadzono z właścicielami DGR oraz drobnych przedsiębiorstw branży żywnościowej. Dane pozyskano także podczas spotkań grup fokusowych i warsztatów regionalnych zorganizowanych w latach 2017 i 2018 w podregionach nowotarskim i nowosądeckim w Polsce oraz w podregionach Alentejo Central i Oeste w Portugalii. Analiza pozyskanych danych pozwala stwierdzić, że w badanych regionach w zakresie wybranych produktów zaobserwowano interesujące przepływy produktów wytwarzanych przez DGR. Podkreślić należy rolę przepływów łączących DGR z innymi podmiotami ze sfery przetwórstwa, dystrybucji i konsumpcji. Badania wskazują, że występują zarówno podobieństwa, jak i rozbieżności między regionalnymi przepływami produkcyjnymi w podregionach portugalskim i polskim. Przepływy produkcyjne realizowane przy uczestnictwie DGR są ważną rzeczą, jednak nie do końca jeszcze zbadaną w krajach Unii Europejskiej, dlatego problem ten wymaga dalszych badań empirycznych.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.2823
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=190291&language=en
Internal identifierWRE/2019/76
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*2 (2020-08-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?