Zróżnicowanie wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w układzie centrum - peryferia

Łukasz Satoła

Abstract

According to the concept of exogenous development of peripheral regions and due to their insufficient own resources, their development depends on external funds transfer. The article discusses the evaluation of differentiation of the EU funds used by local municipalities. The analysis was carried out using a division into center and periphery. The results of this study indicate a lower use of structural funds by the periphery of the region. Municipalities located closer to the center are stronger economically and more predestined to carry out expensive investment projects that require a greater contribution from local government budgets. Peripherals wanting to compete with the central regions need more actively reach out for structural funds
Author Łukasz Satoła (FoAaE / IoEEaM )
Łukasz Satoła,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
Other language title versionsThe differences in the use of the European Union funds in the centre - peripheries system
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2013
No320
Pages176-185
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfundusze strukturalne, centrum, obszary peryferyjne
Keywords in Englishstructural funds, center, peripheral areas
Abstract in PolishZgodnie z koncepcją rozwoju egzogenicznego regiony peryferyjne, z uwagi na niewystarczające zasoby własne, uzależnione są od transferu środków zewnętrznych. W artykule podjęto problematykę oceny zróżnicowania wykorzystania funduszy UE przez samorządy gmin. Analiza została przeprowadzona przy zastosowaniu podziału na centrum oraz obszary peryferyjne. Wyniki badań wskazują na mniejsze wykorzystanie funduszy strukturalnych przez peryferia regionu. Gminy położone bliżej centrum są silniejsze ekonomicznie i częściej realizują kosztowne projekty inwestycyjne wymagające zagwarantowania większego wkładu własnego. Peryferia chcąc konkurować z regionami centralnymi, powinny aktywniej sięgać po środki z funduszy strukturalnych.
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=27896&from=publication
Internal identifierWRE/2013/224
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2016-02-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?