Development of Farm Buildings in the Landscape of Polish Spisz on the Example of Trybsz Village

Piotr Herbut

Abstract

A characteristic feature of the region Polish Spisz is specific street layouts in its villages and architecturally unique farm buildings. The aim of the paper was to present the development of farm buildings associated with social and economic changes farm buildings in the Polish part of Spisz over the last half of the century, based on the example of the village of Trybsz. On the basis of field inspections and satellite images, for selected farms a questionnaire form was developed. Thanks to the obtained data, it was possible to establish the intended use of farm buildings, year of their construction, materials used and their technical condition. It was found that the unique architectural character of village Trybsz is related mainly to farm buildings. The rural landscape of this village is dominated both in number and form, and its appearance reflects the dynamic evolution of the landscape and local architecture caused by the agricultural transformations that have taken place over the last 50 years. Spisz farm buildings with galleries are an original form of folk architecture, which has been shaped by historic and modern economic factors. This form gives farm utility buildings and whole farms an attractive appeal, additionally emphasised by numerous contemporary architectural modifications.
Author Piotr Herbut (FoEEaLS / DoRC)
Piotr Herbut,,
- Department of Rural Construction
Other language title versionsROZWóJ BUDYNKóW GOSPODARCZYCH W KRAJOBRAZIE POLSKIEGO SPISZA NA PRZYKłADZIE WSI TRYBSZ
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Architectura, ISSN 1644-0633, e-ISSN 2544-1760, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol18
No3
Pages25-33
Publication size in sheets1.6
Keywords in PolishBudynki gospodarcze, architektura ludowa, krajobraz kulturowy, zagospodarowanie terenu
Keywords in EnglishFarm buildings, folk architecture, cultural landscape, land development
Abstract in PolishCharakterystyczną cechą regionu polskiego Spisza jest specyficzny układ ulic we wsiach i unikalne architektonicznie zabudowania gospodarcze. Celem artykułu było przedstawienie rozwoju zabudowań gospodarczych, związanego ze zmianami społeczno-gospodarczymi w polskiej części Spisza na przestrzeni ostatniego półwiecza na przykładzie wsi Trybsz. Na podstawie badań terenowych i zdjęć satelitarnych opracowano formularz ankiety dla wybranych gospodarstw rolnych. Dzięki uzyskanym danym możliwe było ustalenie przeznaczenia budynków gospodarczych, roku ich budowy, zastosowanych materiałów i stanu technicznego. Stwierdzono, że unikalny charakter architektoniczny wsi Trybsz związany jest głównie z jego zabudową gospodarczą. Krajobraz wiejski tej miejscowości jest zdominowany zarówno pod względem liczebności, jak i formy, a jego wygląd odzwierciedla dynamiczną ewolucję krajobrazu i architektury lokalnej spowodowaną przemianami rolniczymi, które zaszły na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat. Spiskie zabudowania gospodarcze z galeriami to oryginalna forma architektury ludowej, ukształtowana przez czynniki historyczne i nowoczesne czynniki ekonomiczne. Forma ta nadaje budynkom gospodarczym i całym gospodarstwom atrakcyjny wygląd, dodatkowo podkreślany licznymi współczesnymi modyfikacjami architektonicznymi.
DOIDOI:10.22630/ASPA.2019.18.3.32
URL http://www.architectura.actapol.net/pub/18_3_25.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?