The level of equipping ecological farms in south Poland with basic elements of logistics infrastructure

Maciej Kuboń , Dariusz Kwaśniewski , Urszula Malaga-Toboła , Maria Szczuka

Abstract

The objective of the paper was to determine the level of equipping ecological farms with basic elements of logistics infrastructure. Research was carried out at the trial of 50 ecological farms located on the territory of southern Poland. The researched facilities were divided into 4 area groups within which the quantitative and qualitative assessment was made. It was found, among others, that the researched facilities, in respect of equipment, considerably diverge from conventional farms. Their infrastructure fully satisfies the farms’ demands, whereas in terms of a low degree of works mechanization in the investigated facilities, their use is at a very low level.
Author Maciej Kuboń (FoPaPE / IoAEaI)
Maciej Kuboń,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Dariusz Kwaśniewski (FoPaPE / IoAEaI)
Dariusz Kwaśniewski,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Urszula Malaga-Toboła (FoPaPE / IoAEaI)
Urszula Malaga-Toboła,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Maria Szczuka (FoPaPE / IoAEaI)
Maria Szczuka,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsPoziom wyposażenia gospodarstw ekologicznych w Polsce południowej w podstawowe elementy infrastruktury logistycznej
Journal seriesJournal of Research and Applications in Agricultural Engineering, [Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych], ISSN 1642-686X, (B 12 pkt)
Issue year2013
Vol58
No34
Pages21-24
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishgospodarstwo, ekologia, wyposażenie, infrastruktura, logistyka
Keywords in Englishfarm, ecology, equipment, infrastructure, logistics
Abstract in PolishCelem pracy było określenie poziomu wyposażenia gospodarstw ekologicznych w podstawowe elementy infrastruktury logistycznej. Badania przeprowadzono na próbie 50 ekologicznych gospodarstw rolnych położonych na terenie Polski Południowej. Badane gospodarstwa podzielono na grupy 4 grupy obszarowe, w obrębie których dokonano oceny wyposażenia w elementy infrastruktury zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Stwierdzono m. in., że badane gospodarstwa pod względem wyposażenia znacznie odbiegają od gospodarstw konwencjonalnych. Posiadana infrastruktura w pełni zaspakaja potrzeby gospodarstw, natomiast ze względu na niski stopień mechanizacji prac w badanych gospodarstwach wykorzystanie ich kształtuje się na bardzo niskim poziomie
URL http://www.pimr.poznan.pl/biul/2013_4_4KK.pdf
Internal identifierWIPiE/2013/84
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2016-07-06)
Additional fields
FinansowaniePraca wykonana w ramach projektu badawczego rozwojowego nr NR 12 016510, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?