Znaczenie Dziedzictwa Kulturowego Oraz Przyrodniczo-Krajobrazowego w Rozwoju Agroturystyki na Obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego

Małgorzata Bogusz

Abstract

Agritourism in increasingly developing in valuable natural areas. The values of these areas are among the basic elements of distinguishing tourism regions. Their originality translates to a significant extent on the development of tourism. Ojcowski National Park is located in the physico-geographical region of the Krakow-Częstochowa Upland. It has very high values of the natural environment and landscape, which are protected by law. This area is one of the most interesting and charming areas in such a close location of Krakow. The aim of the study was to assess the use of elements of cultural, natural and landscape heritage in the development of agrotourism in the Ojcowski National Park. From a substantive point of view, demonstrating how cultural objects, nature and natural landscape determine the development of rural tourism in the Ojcowski national Park. The study uses both primary and secondary sources. In the empirical part, the results of the research obtained using the interview questionnaire are presented. The tests were conducted with two groups. The first of them were owners of agritourism farms from municipalities located in the geographical area of Ojców national Park. The second group was composed of representatives of the institutional environment supporting the development of agritourism in the studied area, among others representatives of the “Jurajska Kraina” Local Action Group, commune office, and representatives of the management and management of the Ojcowski National Park.
Author Małgorzata Bogusz (FoAaE / DoBMaE)
Małgorzata Bogusz,,
- Department of Business Management and Economics
Other language title versionsUse of Cultural, Nature and Landscape Heritage in Agritourism Development in the Area of the Ojcowski National Park
Journal seriesZagadnienia Doradztwa Rolniczego, ISSN 1232-3578, (0 pkt)
Issue year2019
No4
Pages37-46
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish Agroturystyka, dziedzictwo kulturowe, przyrodniczo-krajobrazowe, Ojcowski Park Narodowy
Keywords in EnglishAgrotourism, cultural heritage, natural and landscape heritage, Ojcowski National Park
Abstract in PolishAgroturystyka coraz częściej rozwija się na obszarach cennych przyrodniczo. Walory tych obszarów należą do podstawowych elementów wyróżnienia regionów turystycznych. Ich oryginalność przekłada się w znacznym stopniu na rozwój ruchu turystycznego. Ojcowski Park Narodowy zlokalizowany jest w regionie fizycznogeograficznym Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Posiada bardzo wysokie walory środowiska naturalnego i krajobrazu, które są objęte ochroną prawną. Obszar ten jest jednym z najbardziej ciekawych i urokliwych w tak bliskim położeniu względem Krakowa. Celem opracowania była ocena wykorzystania elementów dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczo-krajobrazowego w rozwoju agroturystyki na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego. Z merytorycznego punktu widzenia wykazanie, w jaki sposób obiekty kulturowe, przyroda i krajobraz naturalny determinują rozwój turystyki wiejskiej na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego. W opracowaniu wykorzystano źródła pierwotne jak i wtórne. W części empirycznej przedstawione zostały wyniki badań uzyskane za pomocą kwestionariusza wywiadu. Badania zostały przeprowadzone z dwoma grupami. Pierwszą z nich stanowili właściciele gospodarstw agroturystycznych z gmin znajdujących się w obszarze geograficznym Ojcowskiego Parku Narodowego. Drugą grupę tworzyli przedstawiciele otoczenia instytucjonalnego wspierający rozwój agroturystyki na badanym obszarze, m.in. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Kraina”, urzędów gmin oraz przedstawiciele zarządu i dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?