Socially Active Seniors as a Potential Group for Development of Low Season Tourism

Anna Maria Dudoń , Małgorzata Bogusz

Abstract

Average life expectancy becomes longer every year. This is why the seniors are a growing group of people with more and more capital available for use. Hence, the purpose of this paper is to assess their actual potential for the development of low-season tourism. The research was conducted between September and November 2018 using a questionnaire administered to the target group. The respondents were selected based on purposeful sampling, with the criteria being age (over 60 years old), place of residence (Małopolskie voivodeship) and consent to take part in the survey. Another decisive factor for inclusion or exclusion was the activity of a person (for instance as part of a Farmers' Wives Association). The research sample is not representative for the population, and therefore this study is a preliminary and reconnaissance survey. Further research may be carried out in other groups (for instance, with inactive people). The research sample included a group of 105 respondents aged 60+ living in the Małopolskie voivodeship. Empirical data was analyzed; descriptive, graphical and tabular methods were used to achieve the goal defined above. One of the findings is that the reason why people do not travel frequently is not necessarily the lack of financial resources. Determining the non-financial factors which prevent people from traveling could be the objective for a more in-depth research to be carried out in the future.
Author Anna Maria Dudoń (FoAaE / IoEcoSoc)
Anna Maria Dudoń,,
- Institute of Economic and Social Sciences
, Małgorzata Bogusz (FoAaE / DoBMaE)
Małgorzata Bogusz,,
- Department of Business Management and Economics
Other language title versionsSeniorzy jako potencjał rozwoju turystyki pozasezonowej
Journal seriesIntercathedra, ISSN 1640-3622, (0 pkt)
Issue year2019
No2(39)
Pages117-124
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishaktywni seniorzy, turystyka, rynek usług turystycznych
Keywords in Englishactive seniors, tourism, tourism market
Abstract in PolishZ roku na rok wydłuża się średnia długość trwania życia. Dlatego też seniorzy stanowią coraz większą grupę osób, mającą coraz większy kapitał do wykorzystania. Celem opracowania była ocena seniorów jako faktycznego potencjału rozwoju turystyki pozasezonowej. Badanie przeprowadzone zostało w okresie wrzesień-listopad 2018. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety, z którym badacz docierał do grupy docelowej. Dobór respondentów był celowy: decydował wiek powyżej 60 lat, województwo małopolskie jako miejsce zamieszkania oraz zgoda na udzielenie odpowiedzi w ankiecie. Jednym z czynników wyboru danej osoby do badania był fakt, że jest ona aktywna (np. jest członkiem Koła Gospodyń Wiejskich lub podobnych). Próba badawcza nie jest reprezentatywna dla całej populacji seniorów, dlatego badania te można uznać za badania wstępne i rozpoznawcze. W przyszłości mogą one zostać poszerzone o inne grupy (np. osoby, które nie są aktywne). Próba obejmowała grupę 105 respondentów w wieku 60+ zamieszkujących na obszarze województwa małopolskiego. Materiał empiryczny został poddany analizie, a do realizacji założonego celu wykorzystano metodę opisową, graficzną oraz tabelaryczną. Przeprowadzone badania wykazały, że brak udziału seniorów w podróżach nie jest zawsze spowodowany brakiem środków finansowych. Określenie powodu innego niż finansowy, dla którego seniorzy nie uczestniczą w turystyce, może być pomysłem na rozwinięcie badań w przyszłości.
DOIDOI:10.17306/J.INTERCATHEDRA.2019.00070
URL https://www1.up.poznan.pl/intercathedra/files/Intercathedra_2(39)2019__Dudon[1].pdf
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowanieThis research was financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?