Podatki lokalne jako źródło finansowania działalności gmin w Polsce

Łukasz Satoła

Abstract

The aim of the article is to present taxes as sources of municipalities budgets’ incomes in Poland. There was an analysis of the structure and dynamics of local tax revenue provided. The importance of the category called as “own incomes” for the financial autonomy of municipalities was also stressed. It is also indicated the importance of Personal Income Taxes (PIT) and Corporate Income Taxes (CIT), which supplies the local government budgets. The studies have shown that property tax provides the biggest part of local tax revenues, much more than each other local tax.
Author Łukasz Satoła (FoAaE / IoEEaM )
Łukasz Satoła,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
Other language title versionsLocal taxes as a source of financing of municipalities in Poland
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2011
Vol2
No12
Pages291-298
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdochody samorządów, finanse publiczne, gmina, podatki
Keywords in Englishmunicipalities (communes), local incomes, public finances, taxes
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie podatków jako źródeł dochodów budżetów gmin w Polsce. Dokonano analizy struktury oraz dynamiki podatków lokalnych stanowiących podstawę kategorii dochodów własnych gmin. Wskazano również na znaczenie podatków dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych, z których część wpływów zasila budżety samorządów. Badania wykazały, że spośród podatków lokalnych największych dochodów gminom dostarcza podatek od nieruchomości.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?