Wykorzystanie nowoczesnych technik pomiarowych w monitorowaniu dużych obiektów hydrotechnicznych

Pelagia Biłka , Magda Pluta , Bartosz Mitka

Abstract

Rapidly growing terrestrial laser scanning technology is increasingl used in the measurement of strategic engineering objects. (e subject of research is the analysis of the application of terrestrial laser scanning for monitoring hydrotechnical edi)ce on the example of dam Solina - Myczkowce. Aim of the study is the analysis of the geometry of an object createdon the basis of cross-sections and the digital surface model of the object.Many authors take the discussion of the large number of observations is able to compensate for the lower, in relation to traditional methods, the precision of the measurement. (anks to a dense of point cloud put in the work goal can be achieved by giving clear results. Sections present the results of a study by a cloud points, which, in relation to the objectives of the project point to the (non) compliance with the state of the current projected.
Author Pelagia Biłka (FoEEaLS / DoG)
Pelagia Biłka,,
- Department of Geodesy
, Magda Pluta (FoEEaLS / DoAGCaP)
Magda Pluta,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
, Bartosz Mitka (FoEEaLS / DoAGCaP)
Bartosz Mitka,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
Other language title versionsThe using of modern measurement techniques in monitoring large hydrotechnical objects
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol3
No18
Pages437-443
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnaziemny skaning laserowy, monitorowanie obiektów, zapora wodna
Keywords in Englishterrestrial laser scanning, engineer object monitoring, water dam
Abstract in PolishDynamicznie rozwijająca się technologia naziemnego skaningu laserowego coraz częściej znajduje zastosowanie w pomiarach strategicznych obiektów inżynierskich. Przedmiotem badań jest analiza zastosowania naziemnego skaningu laserowego do monitorowania budowli hydrotechnicznych na przykładzie zapory wodnej Solina - Myczkowce. Cel pracy stanowi analiza geometrii obiektu na podstawie danych pozyskanych z naziemnego skaningu laserowego. Wielu autorów podejmuje dyskusję czy duża liczba obserwacji jest w stanie zrekompensować niższą, w odniesieniu do metod tradycyjnych, precyzję pomiaru. Dzięki odpowiednio gęstej chmurze punktów, postawiony w pracy cel, może być zrealizowany, dając jednoznaczne wyniki. Artykuł prezentuje możliwości sporządzenia dokumentacji obiektu hydrotechnicznego, uzyskane dokładności oraz napotkane problemy w trakcie opracowywania danych.
Internal identifierWIŚIG/2013/91
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-05-29)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?