Zmiany w wyposażeniu gospodarstw w maszyny rolnicze w Małopolsce w 2002 i 2010 roku

Janina Szewczyk

Abstract

In the light of the Central Statistical Office data from 2010, farm equipment is shows very high differentiation in spatial aspect across Poland. The paper presents an attempt to construct ranking of voivodships with respect to the level of farm equipment. On the basis of zero unitarization method different variables are compared and used to form the synthetic variable. In consequence, three groups of districts were distinguished: of high, moderate and low level of farm equipment.
Author Janina Szewczyk (FoAaE / DoMS)
Janina Szewczyk,,
- Department of Mathematical Statistics
Other language title versionsChanges to the Equipment of Farm Machinery in Malopolska in the Years 2002 and 2010
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol15
No4
Pages398-402
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmaszyny rolnicze, współczynnik korelacji rang, powiaty, małopolska
Keywords in Englishfarm machinery, rank correlation coefficient, districts, malopolska
Abstract in PolishCelem badań było porównanie powiatów Małopolski pod względem wyposażenia gospodarstw indywidualnych w maszyny rolnicze w 2002 i 2010 r. Wyniki PSR 2010 wskazują na duże zróżnicowanie wyposażenia gospodarstw w ciągniki i maszyny rolnicze w porównaniu z rokiem 2002. Różnorodne mierniki wyposażenia sprowadzono do stanu porównywalności, stosując metodę unitaryzacji zerowanej (MUZ). W obydwu rankingach grupę obiektów najlepiej wyposażonych tworzą powiaty: proszowicki, miechowski i olkuski. Ostatnie miejsca w rankingu zajęły powiaty: chrzanowski i Tarnów (miasto na prawach powiatu). Na podstawie współczynnika korelacji rang określono różnicę między utworzonymi rankingami. Uzyskana wartość współczynnika rs = 0,72 wskazuje na widoczną zgodność między układami.
URL http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/15-4/15-4-Szewczyk.pdf
Internal identifierWRE/2013/282
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?