Verfication Of Empirical Formuals For Calculating Mean Low Flow In Reflect To Affecting On Disposable Water Resources

Dariusz Młyński , Andrzej Wałęga , Piotr Bugajski , Agnieszka Operacz , Karolina Kurek

Abstract

Aim of the study: The study evaluated verification of empirical formulas for calculating mean low flow (MLF) in reflect to shaping disposable water resources for mountain catchments, located in upper Vistula Basin. The following empirical formulas were analyzed: Punzet and Stachý. Material and methods: The studies were conducted according to following stages: analysis of significant trends for low flows in analyzed catchments, the mean low flows determination using analyzed methods, determination of disposable water resources regarding to MLF obtained from analyzed methods. Results and conclusions: The analysis showed lack of significant trends in low flows courses for analyzed catchments. Also the analysis indicated significant differences between MLF derived from hydrological data and empirical formulas. The obtained results indicated the need to update empirical formulas for calculating MLF especially regarding to disposable water resources determination, in ungauged catchments, in reflect to mean low flows.
Author Dariusz Młyński (FoEEaLS / DoSEaWM)
Dariusz Młyński,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Andrzej Wałęga (FoEEaLS / DoSEaWM)
Andrzej Wałęga,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Piotr Bugajski (FoEEaLS / DoSEaWM)
Piotr Bugajski,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Agnieszka Operacz (FoEEaLS / DoSEaWM)
Agnieszka Operacz,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Karolina Kurek (FoEEaLS / DoSEaWM)
Karolina Kurek,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
Other language title versionsWeryfikacja wzorów empirycznych do wyznaczania przepływów średnich niskich w aspekcie szacowania zasobów dyspozycyjnych
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, [Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus], ISSN 1644-0765, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol18
No2
Pages83-92
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwzory empiryczne, przepływ średni niski, zasoby dyspozycyjne
Keywords in Englishempirical formulas, mean low flow, available water resources
Abstract in PolishCel pracy Celem pracy była weryfikacja wzorów empirycznych do wyznaczania przepływów średnich niskich (SNQ) w aspekcie szacowania zasobów dyspozycyjnych, dla wybranych zlewni górskich Polski południowej. Analizie poddano wzory empiryczne Punzeta i Stachý. Materiał i metody Badania wykonano wg następujących etapów: analiza istotności trendu przepływów niskich (NQ), określenie wartości przepływów SNQ metodą bezpośrednią oraz wzorami Punzeta i Stachý, wyznaczenie zmienności zasobów dyspozycyjnych w odniesieniu do przepływu SNQ wyznaczonego różnymi metodami. Wyniki i wnioski Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono brak statystycznie istotnych trendów przepływów NQ w zlewniach badawczych. Wskazano na znaczne różnice pomiędzy wartościami przepływów, określonymi za pomocą wzoru Punzeta i Stachý, w odniesieniu do przepływu SNQ wyznaczonego na bazie materiału hydrometrycznego
DOIDOI:10.15576/ASP.FC/2018.18.2.83
URL http://acta.urk.edu.pl/pdf-103087-41715?filename=WERYFIKACJA%20WZOROW.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?