Ocena sytuacji finansowej spółek akcyjnych z indeksu WIG-spożywczy

Łukasz Satoła

Abstract

The article discusses the assessment of the fi nancial condition of the food industry. The analysis covers 19 jointstock companies quoted on the Warsaw Stock Exchange. The growing dynamism of sales revenues (however after an initial decrease) performs together with an increase in the value of net realized gain. In subsequent years, more and more companies are going to develop positive fi nancial results. The value of the assets of companies characterized by relatively high volatility, which resulted from the variable situation on fi nancial markets. Indicators of return on assets (ROA) and equity (ROE) after the decline in 2008 showed an upward trend.
Author Łukasz Satoła (FoAaE / IoEEaM )
Łukasz Satoła,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
Other language title versionsThe assessment of financial standing of companies quoted on the WIG-food sub-index
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (B 7 pkt)
Issue year2011
Vol13
No2
Pages413-416
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishW artykule podjęto problematykę oceny kondycji fi nansowej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Analizie poddano 19 spółek akcyjnych notowanych na GPW w Warszawie. Rosnącej dynamice przychodów ze sprzedaży towarzyszył również (aczkolwiek po początkowym spadku) wzrost wartości zrealizowanego zysku netto. W kolejnych latach coraz więcej spółek wypracowywało dodatnie wyniki finansowe. Wartość aktywów spółek charakteryzowała się relatywnie dużą zmiennością, co było wynikiem zmiennej w czasie koniunktury na rynkach finansowych. Wskaźniki rentowności aktywów i kapitałów własnych po spadku w 2008 r. wykazywały tendencję wzrostową.
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=187880
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?