Nitrogen and sulphur fertilization on yielding and zinc content in seeds of winter rape ‘Baldur’ cultivar

Barbara Filipek-Mazur , Andrzej Lepiarczyk , Monika Tabak

Abstract

Badania wykonano w celu określenia wielkości plonu nasion rzepaku ozimego oraz zawartości w nich cynku w efekcie nawożenia zróżnicowanymi dawkami azotu i siarki. Doświadczenie polowe prowadzone w latach 2009–2012 obejmowało 9 obiektów: 1. kontrola – bez nawożenia; 2–4. nawożenie azotem w dawkach 134, 180 i 225 kgN ha–1w postaci saletry amonowej (34 % N); 5–7. nawożenie azotem w dawkach 134, 180 i 225 kgN ha–1w postaci Saletrosanu 26 Makro (26 % N i 13 % S); 8. nawożenie siarką w dawce 60 kgS ha–1w postaci Saletrosanu 26 Makro uzupełnione azotem (saletra amonowa) do dawki 180 kgN ha–1; 9. nawożenie siarką w dawce 60 kgS ha–1w postaci Saletrosanu 26 Makro uzupełnione azotem (saletra amonowa) do dawki 225 kgN ha–1. Wykazano, że zastosowanie siarki prowadziło do zwiększenia masy nasion rzepaku i zawartości w nich cynku (a w rezultacie także pobrania tego składnika z plonem), w porównaniu z plonem i zawartością cynku w nasionach zebranych z obiektów bez siarki.
Author Barbara Filipek-Mazur (FoAE / DoAaECh)
Barbara Filipek-Mazur,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Andrzej Lepiarczyk (FoAE / DoAaAE)
Andrzej Lepiarczyk,,
- Department of Agrotechnology and Agricultural Ecology
, Monika Tabak (FoAE / DoAaECh)
Monika Tabak,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsWpływ nawożenia azotem i siarką na plonowanie i zawartość cynku w nasionach rzepaku ozimego odmiany ‘Baldur’
Journal seriesEcological Chemistry and Engineering. A, ISSN 1898-6188, (B 11 pkt)
Issue year2013
Vol20
No11
Pages1351-1358
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishcynk, nawożenie azotem, nawożenie siarką
Keywords in Englishzinc, nitrogen fertilization, sulphur fertilization
Abstract in PolishThe research was conducted in order to determine the yield of winter rape seeds and zinc content in seeds as a result of fertilization with different doses of nitrogen and sulphur. A three-year field experiment was conducted according to the following scheme (9 treatments): 1. control – without fertilization; 2–4. nitrogen fertilization with doses of 134, 180, and 225 kgN ha–1in the form of ammonium nitrate (34 % N); 5–7. nitrogen fertilization with doses of 134, 180, and 225 kgN ha–1in the form of Saletrosan 26 Makro (26 % N and 13 % S); 8. sulphur fertilization with a dose of 60 kgS ha–1in the form of Saletrosan 26 Makro along with nitrogen complementation with ammonium nitrate to a dose of 180 kgN ha–1; 9. sulphur fertilization with a dose of 60 kgS ha–1in the form of Saletrosan 26 Makro along with nitrogen complementation with ammonium nitrate to a dose of 225 kgN ha–1. Sulphur application led to an increase in the yield of rape seeds and seed zinc content (and, as a result, also in the element uptake with yield), in comparison with the yield and zinc content in seeds collected from treatments without sulphur application.
DOIDOI:10.2428/ecea.2013.20(11)123
URL http://tchie.uni.opole.pl/ece_a/A_20_11/Filipek-Mazur-Nitrogen_ECE_A_20(11).pdf
Internal identifierWRE/2013/71
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowanieMNiSW projekt badawczy nr 3101
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?