Składowisko w Brzozowie - analiza stateczności skarpy przy zmiennych wartościach spójności odpadów komunalnych

Mariusz Cholewa , Tymoteusz Zydroń

Abstract

The paper presents the results of tests and calculations aiming at the determination of the influence of changes of the values of municipal wastes cohesion on the values of safety factor calculated with the use of Fellenius method. The described works were performed for the reclaimed dumping site for wastes other than dangerous and neutral in Brzozów. The analysis was based on the own research, calculations and the existing documentation concerning the dumping site. The computational part of the work included checking the slopes stability in two chosen cross-sections. The possibility of an external load on a surcharge coming from a compaction machine was also assumed. Depending of the assumed cross-section and the calculation scheme, it was stated that even for the cohesion equal 22 kPa the calculated safety factor indicates the risk of stability loss.
Author Mariusz Cholewa (FoEEaLS / DoHEaG)
Mariusz Cholewa,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Tymoteusz Zydroń (FoEEaLS / DoHEaG)
Tymoteusz Zydroń,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
Other language title versionsDumping site in Brzozow - stability analysis of the slope at changeable values of cohesion of municipal wastes
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol12
No1
Pages3-12
Publication size in sheets0.5
Article number1
Keywords in Polishskładowiska odpadów komunalnych, składowisko Brzozów, skarpy, stateczność, odpady komunalne, spójność, współczynnik bezpieczeństwa
Keywords in Englishmunicipal waste landfill, Brzozow landfill, slope, slope stability, municipal waste, cohesion, safety factor
Abstract in PolishArtykuł przedstawia wyniki badań i obliczeń mających na celu określenie wpływu zmiany wartości spójności odpadów komunalnych na obliczone metodą Felleniusa wartości współczynnika bezpieczeństwa. Opisane prace dotyczyły rekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzozowie. Analizę oparto na własnych badaniach i obliczeniach oraz istniejącej dokumentacji dotyczącej składowiska. Obliczeniowa część pracy objęła sprawdzenie stateczności skarp w dwóch wybranych przekrojach. Założono również możliwość wystąpienia zewnętrznego obciążenia naziomu skarpy pochodzącego od maszyny zagęszczającej. W zależności od przyjętego przekroju i schematu obliczeniowego wykazano, że nawet gdy wartość spójności wynosi 22 kPa, obliczony współczynnik bezpieczeństwa wskazuje na ryzyko utraty stateczności.
URL http://www.acta.media.pl/pl/full/15/2013/000150201300012000010000300012.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/74
Languagepl polski
File
Składowisko w Brzozowie – analiza stateczności skarpy przy zmiennych wartościach spójności odpadów komunalnych 336,59 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?