Monitoring of the states of malfunction of the EGR system in TDCi engines fueled with Ekodiesel Ultra and B10 fuel

Bogusław Cieślikowski , Janusz Jakóbiec

Abstract

The paper discusses the identification of malfunctions in the EGR system based on a list of OBD II error codes. The authors monitored EGR systems of vehicles fitted with DURATORQ TDCi engines. The Analysis of the processes of heat transfer and mass exchange in the engine intake system drew attention to a number of simplifications in the formal description introducing a wide range of tolerance for the instantaneous recirculation rate. The aim of this study was to determine the influence of diesel oil, Ekodiesel Ultra with biocomponents and B10 fuel used for the fueling of diesel engines on the formation of deposits in the EGR system. The analysis was performed in a laboratory utilizing the methods of energy dispersive X-ray fluorescence and infrared spectroscopy.
Author Bogusław Cieślikowski (FoPaPE / DoMEaA)
Bogusław Cieślikowski,,
- Department of Mechanical Engineering and Agrophysics
, Janusz Jakóbiec
Janusz Jakóbiec,,
-
Other language title versionsMonitorowanie stanu niesprawności układu EGR silników TDCi zasilanych olejem napędowym Ekodiesel Ultra oraz paliwem B10
Journal seriesCombustion Engines / Silniki Spalinowe, ISSN 0138-0346, (0 pkt)
Issue year2013
Vol2
No153
Pages83-93
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsystem EGR, procedury diagnostyczne OBD II, fluorescencja rentgenowska XRF, spektroskopia IR
Keywords in EnglishEGR, diagnostic procedures OBD, X-ray fluorescence, infrared spectroscopy IR
Abstract in PolishW artykule dokonano analizy procesu uszkodzeń oraz lokalizacji usterek w układzie EGR silników DURATORQ TDCi z udokumentowanym procesem eksploatacji, przeglądów technicznych i stosowanych rodzajów paliw. Analiza procesu wymiany ciepła i masy na odcinku układu dolotowego silnika zawiera szereg uproszczeń w opisie formalnym wprowadzając szeroki zakres tolerancji chwilowej wartości stopnia recyrkulacji. Wnioskowanie zwrócone zostało na potencjalny wpływ rodzaju paliw, stosowanych w procesie równoległej eksploatacji analizowanych silników na przyczyny powstawania osadów w układzie EGR prowadzących do występowania zapisanych błędów. Badania porównawcze przeprowadzono z wykorzystaniem oleju napędowego Ekodiesel Ultra oraz paliwa B10 z udziałem biokomponentów. Analizy przeprowadzono w laboratorium akredytowanym z wykorzystaniem metod fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii oraz spektroskopii w podczerwieni.
URL https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-ee4759d6-43d6-4f79-bb0a-ff620ae130b4/content/partContents/d4072869-d3a1-3fef-9e82-97b6fc01bd91
Internal identifierWIPiE/2013/130
Languageen angielski , pl polski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2016-04-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?