Development of the web application by the information system for data processing and documentation on selected farm in agricultural production

Miroslav Mraz , Pavol Findura , Olʼga Urbanovičová , Ivan Rigo , Peter Bajus , Tomasz Dróżdż , Paweł Kiełbasa

Abstract

The aim of the thesis was to create a web application using the information system to facilitate the creation of documentation and record management on the selected farm. In this work we focused on development of web application with support of information system AgroCont, from ISAT, s.r.o. in farm Dolný Lopašov. The ASP.NET technology was chosen for the development of the web application. In this work we described the components of the chosen technology (eg Visual Basic .NET, HTML, JavaScript, AJAX, SQL etc.) and also the steps of the life cycle of the web application creation. We have created three core modules that are focused on recording worksheets, agronomic documentation and managing individual records. Using the web application, it is possible to use these modules on all platforms anywhere (eg Android, IOS, Windows, etc.), only through a web browser and internet connection. All created records are linked to the AgroCont information system and can be further used eg. for wage creation or as a basis for in-house analyzes.
Author Miroslav Mraz
Miroslav Mraz,,
-
, Pavol Findura
Pavol Findura,,
-
, Olʼga Urbanovičová
Olʼga Urbanovičová ,,
-
, Ivan Rigo
Ivan Rigo,,
-
, Peter Bajus
Peter Bajus,,
-
, Tomasz Dróżdż (FoPaPE / IoMEEaPP)
Tomasz Dróżdż,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Paweł Kiełbasa (FoPaPE / IoMEEaPP)
Paweł Kiełbasa,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
Other language title versionsOpracowanie aplikacji internetowej do przetwarzania danych i dokumentacji dotyczącej wybranego gospodarstwa w produkcji rolniczej
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol96
No1
Pages218-221
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishASP.NET, aplikacja internetowa, rolnictwo, system informacyjny, tworzenie dokumentacji
Keywords in EnglishASP.NET, web application, agriculture, information system, creating documentation
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishCelem badań było stworzenie aplikacji internetowej z wykorzystaniem systemu informatycznego ułatwiającego tworzenie dokumentacji i zarządzanie dla przedsiębiorstwa rolnego. Aplikacja internetowa została wytworzona w technologii ASP.NET przy wsparciu systemu informatycznego AgroCont, z ISAT, s.r.o. i zastosowana w gospodarstwie Dolný Lopašov. W artykule opisano komponenty wybranej technologii (np. Visual Basic .NET, HTML, JavaScript, AJAX, SQL itp.) oraz trzy podstawowe moduły, które koncentrują się na rejestrowaniu arkuszy roboczych, dokumentacji agronomicznej i zarządzaniu poszczególnymi rekordami. Aplikacja internetowa pracuje na wszystkich platformach w dowolnym miejscu (np. Android, IOS, Windows itp.), które maja połączenie internetowe. Wszystkie utworzone rekordy są powiązane z systemem informacyjnym AgroCont i mogą być dalej wykorzystywane np. do tworzenia płac lub jako podstawa wewnętrznych analiz.
DOIDOI:10.15199/48.2020.01.49
URL https://sigma-not.pl/basket.xhtml
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.434; WoS Impact Factor: 2011 = 0.244 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?