Wpływ pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) na parametry ultrasłabej luminescencji oraz redukcję liczby komórek wybranych drobnoustrojów w ekstraktach kawy typu cold brew

Maciej Oziembłowski , Damian Maksimowski , Anna Miernik , Sylwester Tabor , Agnieszka Nawirska-Olszańska , Magdalena Trenka

Abstract

The level of ultra-weak luminescence as the emission of photons from cold brew coffee extracts after the pulsed electric fields (PEF) treatment was examined. The intensity of photon emission during the experiment was also analyzed. The level of inactivation of staph bacteria and yeast after PEF treatment was also determined. There was no difference in photon emission from unpasteurized cold brew coffee compared to samples exposed to PEF, which should be considered a potentially beneficial phenomenon. PEF treatment effectively reduced the number of bacterial (staphylococci) cells by 0.3358D and yeast - by over 2.5315D compared to the control sample.
Author Maciej Oziembłowski - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Maciej Oziembłowski,,
-
, Damian Maksimowski - Etno Cafe sp.z.o.o. Wrocław
Damian Maksimowski,,
-
, Anna Miernik (FoPaPE)
Anna Miernik,,
- Faculty of Production and Power Engineering
, Sylwester Tabor (FoPaPE / IoAEaI)
Sylwester Tabor,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Agnieszka Nawirska-Olszańska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Agnieszka Nawirska-Olszańska,,
-
, Magdalena Trenka - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Magdalena Trenka,,
-
Other language title versionsImpact of pulsed electric field (PEF) on the parameters of ultra-low luminescence and reduction of the number of cells of selected microorganisms in cold brew coffee extract
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol96
No1
Pages158-161
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishekstrakty kawy typu cold brew, pulsacyjne pola elektryczne, ultra słaba luminescencja, redukcja drobnoustrojów
Keywords in Englishcold brew coffee extracts, pulsed electric fields, ultra weak luminescence, reduction of microorganisms
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishW pracy badano poziom ultrasłabej luminescencji jako emisję fotonów z ekstraktów kawy typu cold brew po oddziaływaniach pulsacyjnych pól elektrycznych (PEF). Analizowano również intensywność emisji fotonów w trakcie trwania eksperymentu. Określono także poziom inaktywacji bakterii gronkowca oraz drożdży po utrwalaniu PEF. Nie stwierdzono różnicy emisji fotonów z niepasteryzowanych ekstraktach kawy typu cold brew w porównaniu do prób poddanych oddziaływaniom PEF, co uznać należy za potencjalnie korzystne zjawisko. Oddziaływania PEF w skuteczny sposób, w porównaniu do próby kontrolnej, obniżyły liczbę komórek bakterii (gronkowców) - o 0,3358D oraz drożdży – o ponad 2,5315D.
DOIDOI:10.15199/48.2020.01.34
URL http://sigma-not.pl/publikacja-124194-wp%C5%82yw-pulsacyjnego-pola-elektrycznego-(pef)-na-parametry-ultras%C5%82abej-luminescencji-oraz-redukcj%C4%99-liczby-kom%C3%B3rek-wybranych-drobnoustroj%C3%B3w-w-ekstraktach-kawy-typu-cold-brew-przeglad-elektrotechniczny-2020-1.html
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.434; WoS Impact Factor: 2011 = 0.244 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?