Analiza drgań ogólnych i miejscowych na stanowisku pracy operatora specjalistycznej maszyny drogowej

Paweł Kiełbasa , Tomasz Dróżdż , Dominika Wojtas

Abstract

The article discusses an attempt to evaluate the ergonomic vibration environment of selected technical sources used in various technological processes. The scope of the tests included measurement of general vibrations in the plane of the seat carrier and local vibrations occurring on the steering wheel of selected technical sources. The tests were carried out in two trucks and in a vibratory road roller. The measurements were carried out in 10 repetitions for each technical measure. On the basis of the obtained measurements, the mean value of vibration acceleration, effective vibration acceleration and peak vibration acceleration as well as the weighted vibration acceleration value were determined. The obtained results were confronted with the applicable standards. It was noted that the daily vibration exposure of general action in the case of road roll works in the horizontal direction was 1,11 m∙s-2 and exceeded the limit values for men and women in the working age. In the case of other vehicles tested, there was no exceedance of the permissible mechanical vibration value in any of the analyzed directions and do not pose a threat to the employee.
Author Paweł Kiełbasa (FoPaPE / IoMEEaPP)
Paweł Kiełbasa,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Tomasz Dróżdż (FoPaPE / IoMEEaPP)
Tomasz Dróżdż,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Dominika Wojtas (FoPaPE / IoMEEaPP)
Dominika Wojtas,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
Other language title versionsAnalysis of general and local vibration at the workplace: the operator of a specialist road machine
Journal seriesAutobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878, (0 pkt)
Issue year2019
Vol227
No1-2
Pages281-286
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishergonomia, drgania mechaniczne, eksploatacja pojaz-dów, poziom ekspozycji
Keywords in Englishergonomics, mechanical vibrations, vehicles exploitation, exposure level
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę oceny ergonomicznej środowiska drga-niowego wybranych środków technicznych wykorzystywanych w różnych procesach technologicznych. Zakres badańobejmował pomiar drgań ogólnych na płaszczyźnie nośnej siedziska oraz drgań miejscowych występujących na kole kierowniczym wybranychśrod-ków technicznych. Badania zostały przeprowadzone w walcu dro-gowym wibracyjnym. Pomiary zostały wykonane w 10powtórze-niach dla każdego środka technicznego. Na podstawie uzyskanych pomiarów określono wartość:średnią, skuteczną,szczytową oraz wartość ważoną przyspieszenia drgań. Otrzymane wyniki zostały skonfrontowane z obowiązującymi normatywami. Odnotowano, że dzienna ekspozycja na drgania o działaniu ogólnym w przypadku pracy walca drogowego w kierunku poziomym wyniosła 1,11m∙s-2 i przekroczyła wartości dopuszczalne dla mężczyzn i kobiet w wieku produkcyjnym. W przypadku pozostałych badanych pojazdów nie odnotowano przekroczenia wartości dopuszczalnej drgań mecha-nicznych w żadnym z analizowanych kierunków, zatem nie stanowi-ły one zagrożenia dla pracownika.
DOIDOI:10.24136/atest.2019.051
URL http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/805/683
Internal identifierWIPiE/2019/15
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa (CC-BY); after publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?