Ocena pobrania wybranych witamin z całodziennymi racjami pokarmowymi przez dzieci w wieku szkolnym 10-12 lat z regionu Małopolski

Barbara Wielgos , Ewa Piątkowska , Aneta Kopeć , Teresa Leszczyńska , Ewa Cieślik , Mirosław Pysz

Abstract

Aim. To assess the intake of selected vitamins, e.g. A, E, D, C, B1, B2, PP, B6, B12 and folic acid with daily diets by school children (aged 10-12 years). Material. Randomly selected primary schools, located in the Malopolska region. Results & conclusions. The population of girls and boys fully met the requirements for vitamin C and folic acid (only boys). The intake of vitamins A and B12 resulted in exceeding the recommended dietary allowances. The intake of niacin, thiamin, riboflavin, pyridoxine, vitamins E and D did not meet the requirements. There were no statistically significant differences in the percentage level of meeting the recommended dietary intakes of vitamins, depending on the analyzed random factors (season, gender, school localization).
Author Barbara Wielgos (FoFT / DoHN)
Barbara Wielgos,,
- Department of Human Nutrition
, Ewa Piątkowska (FoFT / DoHN)
Ewa Piątkowska,,
- Department of Human Nutrition
, Aneta Kopeć (FoFT / DoHN)
Aneta Kopeć,,
- Department of Human Nutrition
, Teresa Leszczyńska (FoFT / DoHN)
Teresa Leszczyńska,,
- Department of Human Nutrition
, Ewa Cieślik (FoFT / DoToCaC)
Ewa Cieślik,,
- Department of Technology of Catering and Consumption
, Mirosław Pysz (FoFT / DoHN)
Mirosław Pysz,,
- Department of Human Nutrition
Other language title versionsAssessment of selected vitamin intake with daily diets by school children (aged 10-12 years) from the Malopolska Region
Journal seriesProblemy Higieny i Epidemiologii, ISSN 1895-4316, (B 9 pkt)
Issue year2013
No94 (2)
Pages398-405
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwitaminy, normy żywienia, sposób żywienia
Keywords in Englishvitamins, nutrition standards, dietary pattern
Abstract in PolishCel badań. Ocena pobrania wybranych witamin: A, E, D, C, B1, B2, PP, B6, B12 oraz kwasu foliowego z całodziennymi racjami pokarmowymi przez dzieci w wieku 10-12 lat. Materiał. Uczniowie z losowo wybranych szkół podstawowych zlokalizowanych w regionie Małopolski. Wyniki i wnioski. Badana populacja dziewcząt i chłopców wykazała pełne pokrycie zapotrzebowania na witaminę C i kwas foliowy (w przypadku chłopców). Spożycie witamin A oraz B12 skutkowało przekroczeniem normy bezpiecznego spożycia, natomiast pobranie niacyny, tiaminy, ryboflawiny, pirydoksyny oraz witamin E i D było zbyt niskie. Istotnych statystycznie różnic w poziomie realizacji normy spożycia witamin w zależności od analizowanych czynników losowych (pora roku, płeć, lokalizacja szkoły) na ogół nie stwierdzano.
URL http://www.phie.pl/pdf/phe-2013/phe-2013-2-398.pdf
Internal identifierWTŻ/2013/42
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 7.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2016-09-03)
Additional fields
FinansowanieBadania były wykonane w ramach projekyu EU FP6 "Improving knowledge and Decision suppoty for Healthy Lifestyles"
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?