Short food supply chains and their impact on improving farm performance as perceived by farmers keeping native breeds

Renata Matysik-Pejas

Abstract

The main aim of the research was to assess the possibility of improving the functioning of farms as a result of using short food supply chains to offer products obtained from native breeds of animals. The study was conducted in 2017 and involved 144 farms selected on purpose, with animals of native breeds such as cattle, sheep and pigs. The territorial scope of the research covered the Lubelskie, Małopolskie and Podkarpackie province. The method of direct interview (PAPI) was used to obtain information. The use of short supply chains for the sale of farm produced food has positive effects. Farmers see the greatest benefits in improving farm functioning in such business areas like profitability, integration with other participants of the local market and image change. As food of animal origin on farms is produced and offered to consumers, a transition from the sale of agricultural raw materials to higher added value food products takes place. For farmers, another important area of farm functioning, which benefit from selling food in short supply chains, is the integration links between the farm and other local market players. The integration of actors involved in the production and distribution of food is one of the success factors of such undertakings and contributes to the relationships between sectors of the local economy. The image of the farm belongs to non-material elements which build trust and links with customers and, consequently, decide about the prosperity of the business.
Author Renata Matysik-Pejas (FoAaE / DoBMaE)
Renata Matysik-Pejas,,
- Department of Business Management and Economics
Other language title versionsKrótkie łańcuchy dostaw żywności i ich wpływ na poprawę funkcjonowania gospodarstw w opinii hodowców utrzymujących zwierzęta ras rodzimych
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol22
No1
Pages232-240
Publication size in sheets11.6
Keywords in Polishkrótkie łańcuchy dostaw żywności, rasy rodzime zwierząt, produkty pochodzenia zwierzęcego
Keywords in Englishshort food supply chains, native breeds of animals, products of animal origin
Abstract in PolishGłównym celem badań była ocena możliwości poprawy funkcjonowania gospodarstw, jako efektu wykorzystania krótkich łańcuchów dostaw żywności do oferowania produktów pozyskanych od zwierząt ras rodzimych. Badania przeprowadzono w 2017 roku. Uczestniczyły w nich 144 gospodarstwa dobrane w sposób celowy, utrzymujące zwierzęta ras rodzimych, takich jak bydło, owce i świnie. Zasięg terytorialny badań obejmował województwa lubelskie, małopolskie i podkarpackie. Do pozyskania informacji wykorzystano metodę wywiadu bezpośredniego (PAPI). Wykorzystanie krótkich łańcuchów dostaw do sprzedaży żywności wytworzonej w gospodarstwach rolnych niesie za sobą pozytywne skutki. Największe korzyści rolnicy dostrzegają w poprawie funkcjonowania gospodarstw w takich obszarach, jak ich dochodowość, integracja z innymi uczestnikami lokalnego rynku oraz zmiana wizerunku. Dzięki wytwarzaniu żywności pochodzenia zwierzęcego w gospodarstwach i oferowaniu jej konsumentom, następuje odchodzenie od sprzedaży surowców rolniczych na rzecz produktów żywnościowych o wyższej wartości dodanej. Ważnym dla rolników obszarem funkcjonowania gospodarstw, który zyskuje w wyniku sprzedaży żywności w krótkich łańcuchach dostaw, jest oczekiwane przez nich powiązanie integracyjne pomiędzy gospodarstwem a pozostałymi uczestnikami lokalnego rynku. Integracja podmiotów zajmujących się produkcją i dystrybucją żywności jest jednym z czynników sukcesu takich przedsięwzięć, a także przyczynia się do powiązań między sektorami lokalnej gospodarki. Z kolei wizerunek gospodarstwa należy do elementów o charakterze niematerialnym, które budują zaufanie i więzi z klientami, a w konsekwencji także decydują o powodzeniu prowadzonej działalności.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.7954
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=198021&language=en
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowaniePublication made within the framework of the project “Directions of use and the protection of farm animal genetic resources in sustainable development conditions” co-financed by the National Center for Research and Development as part of the Strategic Programme of Scientific Research and Development Works “Environment, Agriculture and Forestry” – BIOSTRATEG, Contract No. BIOSTRATEG2/297267/14/NCBR/2016.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?