Deliminacja obszarów na potrzeby planowania przestrzennego

Tomasz Salata , Barbara Prus

Abstract

Sustainable development of local government isn`t possible without the four basic groups of strategic tools. The spatial order is created by good information, policy and spatial management. It is also important how to manage the spatial resources. Summary of these instruments (selection, recording, storing and sharing of land information, spatial policy, administration and spatial management) and implementation of planned activities in the field of spatial arranging space, and their relationships on the basis of synergy determines the spatial order, in accordance with the principle of sustainable development. It should also be remembered that GIS tools play an increasingly important role in collecting, processing and sharing of spatial information for planning. The article presents an example of using GIS tools in form of topographic indices, geometric and spatial analysis of the basic fields separated by use of evaluation techniques geographical processing conditions, which decided of the development and delimitation of spatial planning areas.
Author Tomasz Salata (FoEEaLS / DoSPaLA)
Tomasz Salata,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
, Barbara Prus (FoEEaLS / DoSPaLA)
Barbara Prus,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
Other language title versionsAreas delimitation for spatial planning
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, ISSN 1644-0749, (B 4 pkt)
Issue year2012
Vol11
No3
Pages215-225
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishObszar problemowy, identyfikacja, inwentaryzacja obiektów przestrzennych, informacja przestrzenna
Keywords in EnglishArea for strategic intervention, identification, spatial objects inventory, spatial information
Abstract in PolishRozwój jednostek samorządowych nie jest możliwy bez czterech podstawowych grup instrumentów strategicznych warunkujących odpowiednio ukształtowany ład przestrzenny, do których należą: dobra informacja, polityka, gospodarka przestrzenna oraz odpowiednio ukierunkowane gospodarowanie zasobami. Właściwa organizacja instrumentów: doboru, zapisu, przechowywania, udostępniania informacji terenowej, polityki przestrzennej, administracji i zarządzania zasobami przestrzennymi, jak również realizacja zaplanowanych działań przestrzennych z zakresu urządzania przestrzeni oraz ich wzajemne powiązania na zasadzie synergii warunkują porządek przestrzenny zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju. Narzędzia GIS odgrywają coraz większą rolę w gromadzeniu, przetwarzaniu oraz udostępnianiu informacji przestrzennej na potrzeby planowania przestrzennego. Artykuł prezentuje przykład zastosowania narzędzi GIS z wykorzystaniem wskaźników topograficznych, geometryczno- przestrzennej analizy wydzielonych podstawowych pól oceny przez zastosowanie technik geoprocessingu do nadania uwarunkowań rozwoju decydujących o delimitacji obszarów na potrzeby planowania przestrzennego.
URL http://www.acta.media.pl/pl/action/getfull.php?id=4432
Internal identifierWIŚIG/2012/9
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?