Kierunek produkcji a wyposażenie i wykorzystanie środków transportowych w wybranych gospodarstwach rolnych

Maciej Kuboń , Dawid Kurzawski

Abstract

The objective of the paper was to determine the present state of equipment and the use of transport means depending on the production trend. The research proved that the transport means equipment was very diverse in relation to the trend. Two-trend objects had the best equipment on account of quantity while mixed farms were the worst. Annual use of farms was within 619.9 to 1252.5 hours, passenger cars from 41.3 to 207.0 hours. Only one-trend animal farms had delivery trucks and trucks. Each investigated group possessed loading devices and means, while engine power fork trucks occurred only in one-trend plant farms. However, their use was very low.
Author Maciej Kuboń (FoPaPE / IoAEaI)
Maciej Kuboń,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Dawid Kurzawski (FoPaPE / IoAEaI)
Dawid Kurzawski,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsProduction trend and equipment and the use of transport means in the selected farms
Journal seriesInżynieria Rolnicza, ISSN 1429-7264, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No2(143)
Pages191-200
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtransport, wyposażenie, wykorzystanie, kierunek produkcji
Keywords in Englishtransport, equipment, use, production trend
Abstract in PolishCelem pracy było określenie aktualnego stanu wyposażenia i wykorzystania środków transportowych w zależności od kierunku prowadzonej produkcji. Badania wykazały, iż w gospodarstwach wyodrębnionych pod kątem kierunku produkcji wyposażenie w środki transportowe było różne. Najlepiej pod względem ilościowym wyposażone były obiekty dwukierunkowe, natomiast najgorzej gospodarstwa mieszane. Roczne wykorzystanie ciągników mieściło się w granicach od 432 do 993 godzin, samochodów osobowych od 43 do 222 godzin. Samochody dostawcze i ciężarowe posiadały tylko gospodarstwa jednokierunkowe – produkcja roślinna. Urządzenia i środki ładunkowe występowały w każdej z badanych grup, natomiast wózki spalinowe jedynie w gospodarstw jednokierunkowych, ukierunkowanych na produkcję roślinną.
URL http://ir.ptir.org/artykuly/pl/143/IR(143)_3373_pl.pdf
Internal identifierWIPiE/2013/98
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*4 (2016-08-11)
Additional fields
FinansowaniePraca zrealizowana w ramach projektu badawczego Nr N N313 141238 „Postęp naukowo- -techniczny w procesie modernizacji polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich”
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?