Robotyzacja pakowania wybranych opakowań dla produktów rolno-spożywczych

Stanisław Lis , Marcin Czech , Henryk Juszka , Marcin Tomasik

Abstract

A robotic test rigs with vacuum gripper for analysis of the packing process was presented. Two types of vacuum cups were used, Piab BX 52P and Piab F50-2. Based on the research for the packing process of cardboard packages, relations between parameters were determined, i.e. negative pressure, working speed of a robot and weight of packages. It was determined that for the process of packing 0.25 kg packages, a proper negative pressure should be 0.4 bar, whereas for 0.5 and 1 kg packages should be equal to 0.6 bar. The maximum working speed of a robot, which ensured proper execution of the packing process was 80%. Moreover, impact of the distance between packages in the initial location on the course of packing process was analysed. In this case, the best results were obtained with the use of 15 mm distance.
Author Stanisław Lis (FoPaPE / DoEaAPA)
Stanisław Lis,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
, Marcin Czech (FoPaPE / DoEaAPA)
Marcin Czech,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
, Henryk Juszka (FoPaPE / DoEaAPA)
Henryk Juszka,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
, Marcin Tomasik (FoPaPE / DoEaAPA)
Marcin Tomasik,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
Other language title versionsRobotization of packing the selected packages for agri-food products
Journal seriesInżynieria Rolnicza, ISSN 1429-7264, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No4
Pages191-201
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrobot przemysłowy, chwytak podciśnieniowy, pakowanie
Keywords in Englishindustrial robot, negative pressure grip, packing
Abstract in PolishPrzedstawiono zrobotyzowane stanowisko badawcze z chwytakiem podciśnieniowym do analizy procesu pakowania. Wykorzystano dwa rodzaje przyssawek, Piab BX 52P i Piab F50-2. Na podstawie badań dla procesu pakowania kartonowych opakowańzbiorczych ustalono relacje pomiędzy parametrami, tj.: podciśnieniem, prędkością roboczą robota i masą opakowań. Stwierdzono, iż dla procesu pakowania opakowań o masie 0,25 kg właściwe podciśnienie powinno wynosić 0,4 bar, natomiast dla opakowań o masie 0,5 i 1 kg powinno być równe 0,6 bar. Analizowano także wpływ odległości między opakowaniami w położeniu początkowym na przebieg procesu pakowania. W tym przypadku najlepszy rezultat uzyskano stosując odległość równą 15 mm.
URL http://ir.ptir.org/artykuly/pl/147/IR(147)_3490_pl.pdf
Internal identifierWiPiE/2013/8
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?