Zmodyfikowana metodyka badania intercepcji drzew w warunkach laboratoryjnych

Anna Klamerus-Iwan , Krzysztof Owsiak , Maria Szczuka

Abstract

In field conditions, direct measurement of plant interception is still a difficult task, especially because of methodological limitations and also that of technical and organizational nature. [Olszewski, 1984, Kossowska- Cezak et al., 2000]. The way to deepen the knowledge about the determinants of interception in forest areas is research in controlled conditions [Anzhini et al,. 2007], which could provide the data for the identification of the mathematical models. Pei et al. [1993] performed a laboratory simulation of precipitation on a set tree surface by changing the intensity of the rain ten times in the range of 47.4 to 147.6 mm/h. Similarly, Keim et al. [2006] applied a rate of 20 to 420 mm/h by changing the droplet size of the simulated precipitation from 1.0 to 2.8 mm. These amounts of precipitation are not likely to occur in the Polish climate. The essence of the research was to spray trees with simulated rain with certain characteristics, according to the methodology previously developed and tested on mockups. To carry out the research on trees interception of simulated rain in the range of 2 to 11 mm/h autors had to design and build a sprinkler device [Klamerus – Iwan et al., 2013] taking into account the difficulty with getting low intensities. The aim of this paper are methods of modification and testing of that device. The adopted general research assumptions, as well as the developed original technique for measuring trees interception in the laboratory conditions can be assessed positively. That is because the obtained measurement results can be logically interpreted, and can prove useful for identifying mathematical models built on sound science.
Author Anna Klamerus-Iwan (UAK)
Anna Klamerus-Iwan,,
- University of Agriculture in Krakow
, Krzysztof Owsiak (UAK)
Krzysztof Owsiak,,
- University of Agriculture in Krakow
, Maria Szczuka (UAK)
Maria Szczuka,,
- University of Agriculture in Krakow
Other language title versionsModified methodology of trees interception research under laboratory condition
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol4
No1
Pages45-57
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishintercepcja drzew, metodyka pomiaru intercepcji, stanowisko do symulacji opadu deszczu
Keywords in Englishrees interception, methodology of measure interception, sprinkler device for rain symulation
Abstract in PolishW warunkach polowych bezpośredni pomiar intercepcji roślinności leśnej jest nadal zadaniem bardzo trudnym do wykonania, zwłaszcza ze względu na ograniczenia metodyczne i techniczno – organizacyjne [Olszewski, 1984, Kossowska-Cezak i in., 2000]. Drogą do pogłębienia wiedzy o czynnikach kształtujących intercepcję zbiorowisk leśnych są badania w warunkach kontrolowanych [Anzhini i in., 2007], które mogły by dostarczyć danych do identyfikacji modeli matematycznych. Pei i in. [1993] wykonał w laboratorium symulacje opadu na stałej powierzchni drzewa, zmieniając dziesięć razy natężenie deszczu w zakresie od 47,4 do 147,6 mm/h. Podobnie Keim i in. [2006] zastosował natężenia od 20 do 420 mm/h zmieniając także rozmiar kropel symulowanego opadu od 1,0 do 2,8 mm. w warunkach klimatycznych Polski jest to natężenie dające wysokość opadu występującego z stosunkowo małym prawdopodobieństwem. Istotą badań intercepcji było zraszanie drzewek symulowanym opadem deszczu o określonych parametrach, według metodyki opracowanej i przetestowanej uprzednio na makietach. Aby przeprowadzić badania intercepcji drzew zraszanych symulowanym opadem deszczu w zakresie od 2 do 11 mm/h należało zaprojektować i zbudować zestaw zraszający [Klamerus-Iwan i in., 2013] uwzględniając trudności z uzyskaniem niskich natężeń. Przyjęte ogólne założenia badawcze, jak również wypracowaną oryginalną technikę pomiaru intercepcji drzewek w warunkach laboratoryjnych można ocenić pozytywnie. Otrzymano bowiem wynikipomiarów dające się logicznie interpretować, przydatne do identyfikacji modeli matematycznych zbudowanych na przesłankach przyrodniczych.
DOIDOI:10.13140/2.1.1183.6161
URL http://www.researchgate.net/publication/266386300_MODIFIED_METHODOLOGY_OF_TREES_INTERCEPTION_RESEARCH_UNDER_LABORATORY_CONDITION
Internal identifierWL/7/3
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*2 (2016-02-27)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?