Modelowanie fizyczne i numeryczne przepływu wody w przepławce biologicznej

Leszek Książek , Andrzej Strużyński , Małgorzata Leja , Ewelina Pilch

Abstract

In the paper results of numerical modelling of water flow conditions in fishladers close to nature which are bypass channels designed as a natural stream and with habitat elements were presented. The simulations results were compared with laboratory measurements of vertical distributions of velocity at different habitats which occur in natural streams: from pool to fast run and riffle. There were measured three components of velocity vx, vy i vz at characteristic points of longitudinal profile and cross-section: (1) at rapids, (2) inside and (3) outside turbulence zone for different bed configurations and size of bed material. The measured values were used to calculate velocity profiles, average velocities and characteristics of local flow conditions. This is an attempt to calculate a water flow parameters in nature base on laboratory measurements using similitude concept.
Author Leszek Książek (FoEEaLS / DoHEaG)
Leszek Książek,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Andrzej Strużyński (FoEEaLS / DoHEaG)
Andrzej Strużyński,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Małgorzata Leja (UAK)
Małgorzata Leja,,
- University of Agriculture in Krakow
, Ewelina Pilch (UAK)
Ewelina Pilch,,
- University of Agriculture in Krakow
Other language title versionsPhysical and numerical modelling of water flow in fishlader close to nature
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 4 pkt)
Issue year2011
Vol10
No4
Pages17-30
Publication size in sheets0.65
Article number2
Keywords in Polishwarunki siedliskowe dla ryb, trzy składowe prędkości, podobieństwo zjawisk
Keywords in Englishhabitats for fish, three components of flow velocity, phenomena similitude
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki modelowania numerycznego warunków przepływu wody w przepławkach biologicznych w formie kanału stanowiącego obejście budowli hydrotechnicznej naśladującego naturalny strumień, z funkcją kanału tarłowego. Wyniki modelowania porównano z wynikami pomiarów laboratoryjnych rozkładu prędkości w różnych typach siedlisk występujących w naturalnych strumieniach, od przepływu spokojnego do przepływu szybkiego. Uzyskano rozkłady trzech składowych prędkości vx, vy i vz w charakterystycznych punktach profilu podłużnego i przekroju poprzecznego: (1) na zbystrzeniu, (2) w strefie oraz (3) poza strefą turbulencji dla różnych konfiguracji dna i wielkości rumowiska. Wielkości te posłużyły do wyznaczenia profili prędkości, prędkości średnich oraz charakterystyki lokalnych warunków przepływu. Podjęto próbę przeniesienia wyników uzyskanych przy użyciu modelu fizycznego na obiekty rzeczywiste z wykorzystaniem teorii podobieństwa zjawisk fizycznych.
Languagepl polski
File
Modelowanie fizyczne i numeryczne przepływu wody w przepławce biologicznej 488,98 KB
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
Citation count*3 (2016-08-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?