Wykorzystanie zjawiska wtórnej luminescencji do określania zawartości substancji bioaktywnych w miodach jasnych

Ernest Popardowski , Piotr Nawara , Tadeusz Juliszewski , Karolina Trzyniec , Anna Miernik , Stepan Kovalyshyn , Marián Bujna

Abstract

The article presents an attempt to identify individual species of light honey and to determine the bioactive substances they contain, represented by the total polyphenol content, by measuring secondary luminescence. The research material were samples of linden, multi-flower and acacia honey. The obtained results allow to think that the method of measuring the number of emitted photons can be used as an alternative way to measure the amount of phenolic compounds in light honey, and their emission time characteristics enable to the identification of individual species.
Author Ernest Popardowski (FoPaPE / Department of Machine Operation, Ergonomics and Production Processes)
Ernest Popardowski,,
- Department of Machine Operation, Ergonomics and Production Processes
, Piotr Nawara (FoPaPE / Department of Machine Operation, Ergonomics and Production Processes)
Piotr Nawara,,
- Department of Machine Operation, Ergonomics and Production Processes
, Tadeusz Juliszewski (FoPaPE / Department of Machine Operation, Ergonomics and Production Processes)
Tadeusz Juliszewski,,
- Department of Machine Operation, Ergonomics and Production Processes
, Karolina Trzyniec (FoPaPE / Department of Machine Operation, Ergonomics and Production Processes)
Karolina Trzyniec,,
- Department of Machine Operation, Ergonomics and Production Processes
, Anna Miernik (FoPaPE / Department of Machine Operation, Ergonomics and Production Processes)
Anna Miernik,,
- Department of Machine Operation, Ergonomics and Production Processes
, Stepan Kovalyshyn - Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy
Stepan Kovalyshyn,,
-
, Marián Bujna - Slovak University of Agriculture in Nitra
Marián Bujna,,
-
Other language title versionsThe use of the phenomenon of secondary luminescence to determine the content of bioactivesubstances in light honey
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol96
No4
Pages82-85
Publication size in sheets4.1
Keywords in Polishwtórna luminescencja, ultrasłaba emisja fotonowa, pole elektromagnetyczne, substancje bioaktywne, miód jasny
Keywords in Englishsecondary luminescence, ultra-low photon emission, electromagnetic field, bioactive substances, light honey
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in Polish W artykule przedstawiono próbę identyfikacji poszczególnych gatunków miodów jasnych oraz określenia zawartych w nich substancji bioaktywnych, reprezentowanych przez całkowitą zawartość polifenoli, poprzez pomiar wtórnej luminescencji. Materiał badawczy stanowiły próbki miodu lipowego, wielokwiatowego i akacjowego. Otrzymane wyniki pozwalają sądzić, że metoda pomiaru liczby emitowanych fotonów może być wykorzystywana jako alternatywny sposób pomiaru ilości związków fenolowych w miodach jasnych, a ich charakterystyka emisji w funkcji czasu umożliwia identyfikację poszczególnych gatunków.
DOIDOI:10.15199/48.2020.04.16
URL http://pe.org.pl/articles/2020/4/16.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.434; WoS Impact Factor: 2011 = 0.244 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?