Dziedziczenie różnych wariantów umaszczenia u psów rasy nowofundland w Polsce

Maciej Ziółkowski , Agnieszka Redlarska , Katarzyna Adamus-Fiszer , Joanna Kania-Gierdziewicz

Abstract

The aim of the study was to present the manner in which coat colour genes are inherited in the Newfoundland dog breed and to estimate the number of dogs with various coat colours in the Polish Newfoundland dog population in 2017. This population numbered 656 dogs, including 248 males and 408 females. The estimated number of dogs of this breed also included all registered puppies, broken down by gender and coat colour. The genes determining coat colour are described, including more precisely the genes responsible for the coat colour of the Newfoundland breed. According to FCI regulations, the coat colours for Newfoundland dogs are black, brown and black-and-white. Other colours, such as brown-and-white or blue, are not recognized for breeding purposes in Europe. The study found that the dominant black coat was predominant in the Polish Newfoundland dog population in 2017. These dogs could be heterozygous at some other loci and have undesirable alleles. The second most common coat colour was chocolate, while the fewest dogs had spotted coats. The group with spotted coats contained more males than females, in contrast to the other two colour variants. There were also individuals with the blue coat colour, which is not accepted for breeding, as the result of mating of parents with proper coat colours. An understanding of how dog coat colours are inherited and the need for tests to determine coat colour genotypes would make it possible to foresee the occurrence of incorrect colours in subsequent generations, which is crucial for Newfoundland dog breeders, whose goal is to obtain dogs whose coat colour is in line with the FCI standard.
Author Maciej Ziółkowski
Maciej Ziółkowski,,
-
, Agnieszka Redlarska (FoAS / DoGaAIM)
Agnieszka Redlarska,,
- Department of Genetics and Animal Improvement Methods
, Katarzyna Adamus-Fiszer (FoAS / DoGaAIM)
Katarzyna Adamus-Fiszer,,
- Department of Genetics and Animal Improvement Methods
, Joanna Kania-Gierdziewicz (FoAS / DoGaAIM)
Joanna Kania-Gierdziewicz,,
- Department of Genetics and Animal Improvement Methods
Other language title versionsInheritance of different coat colours in Newfoundland dogs in Poland
Journal seriesRoczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, ISSN 1733-7305, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol15
No1
Pages17-28
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishpies domowy, umaszczenie, dziedziczenie, rasa nowofundland
Keywords in Englishdog, inheritance, coat colour, Newfoundland dog
Abstract in PolishCelem pracy było zaprezentowanie sposobu dziedziczenia różnych wariantów umaszczenia u psów rasy nowofundland, jak również szacunkowa ocena liczebności osobników o różnej barwie sierści. W 2017 roku w Polsce stwierdzono 656 psów rasy nowofundland, w tym 248 psów oraz 408 suk. Do szacunkowego stanu liczebności psów tej rasy wpisano również wszystkie odnotowane szczenięta, z podziałem na płeć i wariant umaszczenia. Opisano geny warunkujące barwę szaty psów, w tym dokładniej geny odpowiedzialne za umaszczenie u rasy nowofundland. Do umaszczeń uznawanych za prawidłowe dla nowofundlandów należą: czarne, czekoladowe oraz łaciate czarno-białe. Barwa czekoladowa łaciata i jej rozjaśnienia, jak również błękitna nie są uznawane w hodowli tej rasy w Europie. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że u polskich nowofundlandów przeważało umaszczenie czarne dominujące, które może w przypadku osobników heterozygotycznych nieść inne geny umaszczenia z pozostałych loci – również niepożądane. Następne pod względem liczebności było umaszczenie czekoladowe, a najmniej było osobników łaciatych, przy czym w tej grupie było więcej samców niż samic, przeciwnie niż w dwóch poprzednich wariantach barwnych. Pojawiały się również nowofundlandy o nieprawidłowej barwie sierści (osobniki błękitne), pochodzące z kojarzenia dwóch prawidłowo umaszczonych rodziców. Zrozumienie sposobu dziedziczenia wariantów barwnych umaszczenia oraz konieczności wykonywania badań w kierunku określenia genotypu loci barwy sierści umożliwiałoby przewidzenie wystąpienia w następnych pokoleniach wadliwie umaszczonych psów, co jest kluczowe dla hodowców, których celem jest uzyskanie psów umaszczonych zgodnie ze wzorcem FCI.
URL http://rn.ptz.icm.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/2-Zio%CC%81lkowski.pdf
Internal identifierWHiBZ/2019/13
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?