Gospodarstwa rolnicze na progu "epoki nieciągłości"

Tomasz Wojewodzic

Abstract

The paper attempts at estimating the scale of the process of an economic crash of agricultural farms in Poland and continuing to consider factors hindering processes of transformations in the farms' area structure. The Chief Statistical Office's (GUS) mass statistics data served to illustrate the processes of resigning from farming. Theoretical considerations included, among other things, the issue of a "cultural blockade" and "creative destruction". The author is of the opinion that mostly farms having land in attractive locations are exposed to attacks of "winds of creative destruction" as well as large commodity farms. The future of land resources in small social farms will depend on changes introduced to a tax regime, social security system and common agricultural policy. (original abstract)
Author Tomasz Wojewodzic (FoAE / IoEcoSoc)
Tomasz Wojewodzic,,
- Institute of Economic and Social
Other language title versionsFarms on Treshold of "Discontinuity Era"
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol15
No1
Pages221-224
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishgospodarstwa rolne, dywestycje, zmiany strukturalne
Keywords in EnglishArable farm, Divestment, Structural changes
Abstract in PolishCelem opracowania była próba oszacowania skali procesu upadku ekonomicznego gospodarstw rolniczych w Polsce oraz kontynuacja rozważań nad czynnikami hamującymi procesy przemian w strukturze obszarowej gospodarstw. Ilustrację empiryczną dla procesów rezygnacji z działalności rolniczej stanowiły dane statystyki masowej GUS. Rozważania teoretyczne objęły m.in. zagadnienie "blokady kulturowej" i "twórczej destrukcji". Według autora na atak ze strony "wichrów twórczej destrukcji" narażone są przede wszystkim gospodarstwa mające grunty o dobrej lokalizacji oraz duże gospodarstwa towarowe. Dla przyszłości zasobów ziemi pozostających w małych gospodarstwach socjalnych kluczowe będą wprowadzane zmiany w systemie podatkowym, ubezpieczeniowym oraz wspólnej polityce rolnej. (abstrakt oryginalny)
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171336309
Internal identifierWRE/2013/318
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*2 (2016-01-02)
Additional fields
FinansowaniePraca zrealizowana w ramach projektu pt. "Dywestycje w gospodarstwach rolniczych - istota, zakres, skutki" nr 3913/B/H03/2011/40 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?