Wpływ warunków siedliskowych na występowanie mszycy grochowej (Acyrthosiphon pisum H.) i jej wrogów naturalnych

Agnieszka Rola , Magdalena Jaworska

Abstract

The investigation aimed an assessment of occurrence of pea aphid Acyrthosiphon pisum H. and her natural enemies on garden pea (Pisum sativum L.) and nasturtium (Tropaeolum L.) in different habitat conditions. Field observation were conducted in Rabka-Zdrój in years 2011–2012. Garden pea was severely invaded by the aphids. Significantly less number of aphids was observed on nasturtium. Weather conditions especially rain fall had significant effect on the occurrence of this pest. Most numerous group of beetles in pea aphid colonies were beetles from Coccinellidae. Seven-spotted ladybird (Coccinella septempunctata) and two-spotted ladybird (Adalia bipunctata) were the dominant species in pea aphid colony. Other entomophagous species like eyed ladybird (Anatis ocellata) occurred rarely. Furthermore earwigs (Dermaptera) and lacewings (Neuroptera) were present in aphids colony, however in small numbers.
Author Agnieszka Rola (FoAaE / DoAEP)
Agnieszka Rola,,
- Department of Agricultural Environment Protection
, Magdalena Jaworska (FoAE / DoAEP)
Magdalena Jaworska,,
- Department of Agricultural Environment Protection
Other language title versionsThe effect habitat conditions on the occurrence of pea aphid acyrthosiphon Pisum H. and her natural enemies
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No18
Pages277-285
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishCoccinellidae, groszek mszyc, drapieżniki
Keywords in EnglishCoccinellidae, pea aphid, predators
Abstract in PolishW artykule przedstawiono badania występowania mszycy grochowej (Acyrthosiphon Pisum H.) i jej naturalnych wrogów na groszku ogrodowym (Pisum sativum L.) i nasturcji (Nasturcja L.) w różnych warunkach siedliskowych. Polowe obserwacje przeprowadzono w Rabce-Zdrój w latach 2011–2012. Groszek siewny był atakowany przez mszyce. Znacznie mniejszą liczbę mszyc zauważono natomiast na nasturcji. Warunki pogodowe, zwłaszcza opady, miały istotny wpływ na występowanie tego szkodnika. Najliczniejszą grupą chrząszczów w kolonii mszyc były chrząszcze z rodziny Coccinellidae. Biedronka siedmiokropka (Coccinella septempunctata) i biedronka dwukropka (Adalia bipunctata) były dominującymi gatunkami w groszku kolonii mszyc. Inne gatunki entomofagowe jak biedronka oczkowa (Anatis ocellata) występowały rzadko. Ponadto, w małych ilościach w kolonii mszyc były obecne skorki (Dermaptera) i złotooki (Neuroptera).
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_1.pdf
Internal identifierWRE/2013/31
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?