Zmiany przyrostu grubości oraz jednorodności reakcji przyrostowych jodły ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego w latach gradacji owadów

Bogdan Wertz , Sławomir Wilczyński , Magdalena Kacprzyk

Abstract

The present study aimed to assess the impact of insect outbreaks on the values and variability of the fir radial increments in the area of Świętokrzyski National Park in central Poland. The 6 sample plots, evenly distributed in the test area, were chosen and sampled. On the basis of the measured and dated tree radial increment sequences the analysis of its homogeneity and the occurrence of the pointer years were performed. It was found that during the period of strong insect pressure, which took place in the years 1970–1990, there was significant decrease of the tree radial growth and increase of the tree incremental response heterogeneity, measured by the coefficient of variation and the occurrence of the pointer years. In the following period of the years 1990–2005, when the insect impact significantly weakened, the trends observed earlier reversed. The results indicates that insect outbreaks had a significant impact on the fir incremental behavior in the region of Świętokrzyski National Park, though it should be remembered that also the other factors, such as air pollution and climatic conditions, probably had their role in observed changes.
Author Bogdan Wertz (FoF / DoD)
Bogdan Wertz,,
- Department of Dendrometry
, Sławomir Wilczyński (FoF / DoFPFEaC)
Sławomir Wilczyński,,
- Department of Forest Protection, Forest Entomology and Climatology
, Magdalena Kacprzyk (FoF / DoFPFEaC)
Magdalena Kacprzyk,,
- Department of Forest Protection, Forest Entomology and Climatology
Other language title versionsChanges in radial increment and homegeneity of fir reactions from the Świętokrzyski National Park during insect outbreaks
Pages99-110
Publication size in sheets0.55
Book Ząbecki Wojciech (eds.): Rola i udział owadów w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych, 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, ISBN 978-83-60633-92-2, 349 p.
Keywords in PolishAbies alba, przyrost radialny, gradacje owadów, centralna Polska
Keywords in EnglishAbies alba, radial increment, insect outbreaks, central Poland
Abstract in PolishPrezentowane badania miały na celu ocenę wpływu gradacji owadów foliofagicznych na wielkość przyrostu radialnego oraz stopień jednorodności zachowań przyrostowych jodły pospolitej rosnącej na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Do badań wybrano 6 stanowisk, równomiernie rozmieszczonych na obszarze badań. Na podstawie analiz sekwencji przyrostowych drzew stwierdzono, że w okresie zwiększonych gradacji folio- i kambiofagów, które miały miejsce w latach 1970–1990, nastąpił spadek szerokości przyrostów radialnych oraz zwiększyło się zróżnicowanie reakcji przyrostowych drzew. Można zatem przypuszczać, że żery owadów miały istotny wpływ na obliczone wskaźniki przyrostowe. Nie można przy tym wykluczyć równoległego wpływu innych czynników które mogły oddziaływać synergistycznie, takich jak zanieczyszczenia powietrza oraz zmienność warunków klimatycznych.
Internal identifierWL/M/32/2013; WL/10/7; WL/6/24
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?