The effect of variable mineral fertilization on yield and grain mineral composition of covered and naked oat cultivars

Elżbieta Pisulewska , Ryszard Poradowski , Jacek Antonkiewicz , Robert Witkowicz

Abstract

Among the cereals grown in Poland, oat grain contains the highest amount of ash, composed of macro- and microelements. It has been suggested that applying increased levels of mineral fertilization, to newer cultivars of oat could have an impact on their grain yield and mineral composition. A two-factorial (2x2) field experiment was conducted for three years (1999-2001) in the south of Poland. The experiment involved two cultivars of oat, i.e. the covered cultivar Dukat and the naked cultivar Akt, and two fertilization levels, i.e. low (30 kg N, 30 kg P2O5 and 45 kg K2O ha-1) and high (60 kg N, 60 kg P2O5 and 90 K2O ha-1). There was no significant difference in grain yield between the studied cultivars. On the other hand, the high NPK level increased the content of Mg and Fe in the grain of Akt. At the same time, there were no significant differences in the grain content of Cu, Fe, Mn and Zn between Dukat and Akt. Overall, the high level of mineral fertilizing decreased the grain content of microelements as a result of dilution effect. The content of Cu and Zn in oat grain was suitable for human consumption according to the IUNG-PIB standards. Generally, it was shown that cv. Akt was richer in mineral elements, especially in P, K, Ca, Mg, Fe and Zn, than cv. Dukat.
Author Elżbieta Pisulewska (FoAE / IoPP)
Elżbieta Pisulewska,,
- Institute of Plant Production
, Ryszard Poradowski
Ryszard Poradowski,,
-
, Jacek Antonkiewicz (FoAaE / DoAaECh)
Jacek Antonkiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Robert Witkowicz (FoAE / IoPP)
Robert Witkowicz,,
- Institute of Plant Production
Other language title versionsWpływ zróżnicowanego nawożenia mineralnego na plon oraz skład mineralny ziarna owsa oplewionego i nagoziarnistegoen
Journal seriesJournal of Elementology, ISSN 1644-2296, (B 6 pkt)
Issue year2009
Vol14
No4
Pages763-772
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishowies, nawożenie, plon, skład chemiczny
Keywords in Englishoats, fertilizing, yield, chemical composition
Abstract in PolishZiarno owsa oraz produkty jego przerobu zawierają stosunkowo dużo popiołu, w tym makro- i mikroskładników. W porównaniu z czterema innymi zbożami uprawianymi w Polsce, owies zawiera znacznie więcej składników mineralnych, dlatego też istnieje konieczność badań wpływu czynników agrotechnicznych na skład chemiczny ziarna owsa. W Polsce południowej, w latach 1999-2001, przeprowadzono dwuczynnikowe doświadczenie polowe celem określenia wpływu zróżnicowanego nawożenia mineralnego na plon oraz zawartość makro- i mikroelementów w ziarnie dwóch form owsa siewnego. Pierwszym czynnikiem badawczym były odmiany: oplewiona Dukat i nagoziarnista Akt, a drugim – zróżnicowane nawożenie mineralne, poziom pierwszy: 30 kg N, 30 kg P2O5 i 45 kg K2O⋅ha-1, poziom drugi: 60 kg N, 60 kg P2O5 oraz 90 K2O⋅ha-1. Badane odmiany nie różniły się istotnie plonami ziarna. Wyższy poziom nawożenia NPK wpływał na wzrost zawartości Mg i Fe w ziarnie odmiany nieoplewionej Akt. Nie stwierdzono istotnego zróżnicowania zawartości Cu, Fe Mn i Zn między oplewioną odmianą Dukat a nagoziarnistą odmianą Akt. Poziom nawożenia mineralnego wpływał na obniżenie zawartości mikroelementów, co było związane z efektem „rozcieńczenia”. Zawartość Cu i Zn w ziarnie owsa według wytycznych IUNG-PIB i Rozporządzenia MZ spełniała kryteria przydatności konsumpcyjnej. Z badań wynika,że nagoziarnisty owies był zasobniejszy w składniki mineralne, zwłaszcza w P, K, Ca, Mg,Fe, Zn, w porównaniu z formą oplewioną Dukat.
DOIDOI:10.5601/jelem.2009.14.4.763-772
URL http://jsite.uwm.edu.pl/index/getfile/207
Languageen angielski
Score (nominal)6
Publication indicators WoS Citations = 8
Citation count*6 (2020-03-28)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?