The evolution of the socio-economic system of Southern Europe during the European Union membership of Greece, Portugal and Spain

Jakub Piecuch

Abstract

The three decades, which started with the accession of Greece, Spain and Portugal to the European Union and are ending with the global financial crisis we have experienced during last few years, have brought about significant changes in the welfare system of Southern Europe. Its present form is a direct result of economic, social, as well as political changes which occurred there in the second half of the 20th century. They were determined by crucial events which re-defined the role of a modern state and its institutions, social solidarity and dependencies occurring in free market economy. This article aims to present the influence of changes related to the process of European Union integration and the membership of Greece, Spain and Portugal on the evolution of the socio-economic system functioning there, which is unique in Europe.
Author Jakub Piecuch (FoAE / IoEcoSoc)
Jakub Piecuch,,
- Institute of Economic and Social
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia, ISSN 1644-0757, (B 15 pkt)
Issue year2013
Vol12
No3
Pages73-82
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishEuropa Południowa, zatrudnienie, system gospodarczy, Unia Europejska
Keywords in English Southern Europe, employment, welfare system, unregistered economy, European Union
Abstract in PolishMijające trzy dekady, które zapoczątkowała akcesja Grecji, Hiszpanii i Portugalii do Unii Europejskiej, a kończy największy od dziesięcioleci globalny kryzysu, przyniosły istotne zmiany w systemie społecznym Europy Południowej. Jego dzisiejszy kształt wynika bezpośrednio z przemian gospodarczych, społecznych, ale także politycznych, które dokonały się na tym obszarze w drugiej połowie XX wieku. Zdeterminowały je przełomowe wydarzenia, które na nowo formowały rolę nowoczesnego państwa i jego instytucji, społeczną solidarność, oraz zależności zachodzące w gospodarce wolnorynkowej. Celem pracy jest przedstawienie wpływu zmian związanych z procesem integracji i członkostwa Grecji, Hiszpanii i Portugalii w UE, na ewolucję wyjątkowego w skali Europy systemu społeczno-ekonomicznego, funkcjonującego na tym obszarze.
URL http://acta_oeconomia.sggw.pl/pdf/Acta_Oeconomia_12_3_2013.pdf
Internal identifierWRE/2013/110
Languageen angielski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?