Gospodarka leśna a oczekiwania osób uprawiających wybrane rodzaje turystyki kwalifikowanej na terenach leśnych

Marcin Piszczek , Anna Kożuch , Maria Kuc

Abstract

The aim of the study was to determine the actions that: are, can and should be implemented as part of forest manage- ment for meeting the expectations of tourists engaged in various types of quali- fied tourism and recreation in the forest. The paper presents the needs of tour- ists practicing hunting, birdwatching, nature photography, survival, paintball, airsoft and horseback riding. Selected for the analysis, the types of tourism and recreation have a relatively small impact on the environment of the forest, which was assessed. The paper presents the potential actions under the forest management, allowing the forest to increase the attractiveness of these types of adventure tourism. It was found that the economic works carried out by forest- ers raised and still may increase the attractiveness of the forest as a place for tourism and recreation. In general, the conflict of interest of those practicing them and the forest hosts is small, and its resolution allows for the promotion of active leisure in nature, the development of analyzed types of tourism and the simultaneous promotion of forest and forestry, so that increasing are the the tourist attractions of the forest environment.
Author Marcin Piszczek (FoF / DoS)
Marcin Piszczek,,
- Department of Silviculture
, Anna Kożuch (FoF / L-KSHL)
Anna Kożuch,,
-
, Maria Kuc (FoF / DoS)
Maria Kuc,,
- Department of Silviculture
Other language title versionsForestry and the expectations of people practicing selected types of qualified tourism in forest areas.
Journal seriesStudia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ISSN 1509-1414, (B 7 pkt)
Issue year2013
Vol15
No34/1
Pages264-269
Keywords in Polishgospodarka leśna, turystyka kwalifikowana, rekreacja
Keywords in Englishforest management, qualified tourism, recreation
Abstract in PolishCelem opracowania było określenie działań, które: są, mogą i powinny być realizowane w ramach prowadzonej gospodarki leśnej dla realiza- cji oczekiwań turystów uprawiających różne rodzaje turystyki i rekreacji kwal- ifikowanej na terenie lasu. Przedstawiono potrzeby turystów uprawiających: łowiectwo, birdwatching, fotografię przyrodniczą, survival, paintball, airsoft i jazdę konną. Wybrane do analizy rodzaje turystyki i rekreacji cechuje sto- sunkowo niewielka uciążliwość dla środowiska leśnego, która została pod- dana ocenie. W pracy przedstawiono potencjalne działania podejmowane w ramach szeroko rozumianej gospodarki leśnej, pozwalające na podniesienie atrakcyjności lasu dla omawianych rodzajów turystyki kwalifikowanej. Stwi- erdzono, że prowadzone przez leśników prace gospodarcze podnosiły i nadal mogą zwiększać atrakcyjność lasu jako miejsca uprawiania analizowanych rod- zajów turystyki i rekreacji. Na ogół konflikt interesów osób je uprawiających i gospodarzy lasu jest niewielki, a jego rozwiązywanie pozwala na propagow- anie aktywnego spędzania czasu na łonie przyrody, rozwoju analizowanych rod- zajów turystyki oraz jednoczesne promowanie lasu i leśnictwa, dzięki któremu wzrastają walory turystyczne środowiska leśnego.
URL http://cepl.sggw.waw.pl/sim/pdf/sim34_pdf/sim34_Piszczek.pdf
Internal identifierWL/11/3
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?