Effect of nitrogen fertilization and application of soil properties improving microbial preparations on the content of mineral nitrogen in soil after spring wheat harvesting

Marek Kołodziejczyk

Abstract

The effect of nitrogen dose and application of soil properties improving microbial preparations on the content of mineral nitrogen in soil after spring wheat harvesting were evaluated in a three-year field experiment. The investigations were conducted under conditions of Luvic Chernozem. Diverse nitrogen fertilization (0, 40, 80, 120 and 180 kg. ha-1 ) was applied and microbial preparations: Proplantan AM, Effective Microorganisms EM and UGmax Soil Fertilizer. The content on Nmin in the soil after wheat harvesting, particularly in the upper layers of the soil profile was growing with increasing nitrogen fertilization level. The amount of nitrate nitrogen in the soil after harvest plants was below the average content of N-NO3 for this category of agronomic soil in Poland. Bigger quantity of mineral nitrogen in soil after plant harvesting than before their sowing was registered only on the obejcts receiving 160 kg N. ha -1 in the years characterized by a similar to multiannual average amount and distribution of rainfall during the period from April to June. Microbial preparations Proplantan AM and Effective Microorganisms EM caused a significant decrease in nitrate and ammonium nitrogen in the 0-30 and 30-60 cm soil layers.
Author Marek Kołodziejczyk (FoAE / IoPP)
Marek Kołodziejczyk,,
- Institute of Plant Production
Other language title versionsWpływ nawożenia azotem oraz aplikacji mikrobiologicznych preparatów poprawiajacych właściwości gleby na zawartość azotu mineralnego w glebie po zbirze pszenicy jarej
Journal seriesJournal of Central European Agriculture, ISSN 1332-9049, (B 14 pkt)
Issue year2013
Vol14
No1
Pages306-318
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishazot mineralny w glebie, preparaty mikrobiologiczne, nawożenie azotem, pszenica jara
Keywords in Englishsoil nitrogen, microbial preparations, nitrogen fertilization, spring wheat
ASJC Classification1102 Agronomy and Crop Science; 1103 Animal Science and Zoology
Abstract in PolishW trzyletnim doświadczeniu polowym oceniano wpływ wielkości dawki azotu oraz aplikacji mikrobiologicznych preparatów poprawiających właściwości gleby na zawartość azotu mineralnego w glebie po zbiorze pszenicy jarej. Badania realizowano w warunkach glebowych czarnoziemu zdegradowanego. W uprawie pszenicy stosowano zróżnicowane nawożenie azotem (0, 40, 80, 120 i 180 kg. ha-1 ) oraz mikrobiologiczne preparaty: Proplantan AM, Efektywne Mikroorganizmy EM i Użyźniacz Glebowy UGmax. Zawartość Nmin w glebie po zbiorze pszenicy, szczególnie w górnych warstwach profilu glebowego zwiększała się wraz ze wzrostem poziomu nawożenia azotem. Ilość azotu azotanowego w glebie po zbiorze roślin kształtowała się poniżej przeciętnej zawartości N-NO3 dla tej kategorii agronomicznej gleb w Polsce. Większą ilość azotu mineralnego w glebie po zbiorze roślin niż przed ich siewem stwierdzono tylko w obiektach nawożonych dawką 160 kg N . ha-1 w latach charakteryzujących się podobną do średniej wieloletniej ilością i rozkładem opadów w okresie od kwietnia do czerwca. Preparaty mikrobiologiczne Proplantan AM i Efektywne Mikroorganizmy EM powodowały istotne zmniejszenie zawartości azotu azotanowego i amonowego w warstwach gleby 0-30 i 30-60 cm.
DOIDOI:10.5513/JCEA01/14.1.1199
URL https://jcea.agr.hr/articles/774608_EFFECT_OF_NITROGEN_FERTILIZATION_AND_APPLICATION_OF_SOIL_PROPERTIES_IMPROVING_MICROBIAL_PREPARATIONS_ON_THE_CONTENT_OF_MINERAL__en.pdf
Internal identifierWRE/2013/203
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.567
Citation count*3 (2015-08-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?