Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Stanisław Małek , Klęczar Krzysztof , Adelina Kasprzak

Abstract

In recent years one can observe the dynamic changes in the perception of the role that higher education should perform. The new rules of funding science encourage the universities to actively cooperate with the economic environment. This is particularly important in the case of universities having research programs in technology and natural sciences, which by definition, should be focused on solving environmental and economic problems. To handle the new duties, universities were provided with the right tools, namely with an amended Act of Higher Education Law. Article 86 of the aforementioned Act allows universities to create units like partnerships and technology transfer offices. The aim of the partnership is to cooperate with the economy and support academic entrepreneurship, through technology transfer centers, university incubators, and special-purpose companies. Many universities have quickly started using these new opportunities. They have created efficient systems supporting innovation and collaborating with businesses, especially by putting emphasis on the development of academic entrepreneurships. The University of Agriculture in Cracow is one of the leading universities in these actions.
Author Stanisław Małek (FoF / DoFE)
Stanisław Małek,,
- Department of Forest Ecology
, Klęczar Krzysztof (UAK)
Klęczar Krzysztof,,
- University of Agriculture in Krakow
, Adelina Kasprzak (UAK)
Adelina Kasprzak,,
- University of Agriculture in Krakow
Other language title versionsThe Instruments Supporting Academic Entrepreneurship - an Example from the Agricultural University in Cracow
Journal seriesZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISSN 1426-9724, (B 8 pkt)
Issue year2013
Vol50
No5
Pages145-159
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishprzedsiębiorczość, transfer technologii, inkubatory przedsiębiorczości
Keywords in Englishentrepreneurship, technology transfer (TT), enterprise incubators
Abstract in PolishNa przestrzeni ostatnich lat zaszło wiele zmian w postrzeganiu społecznej roli, jaką mają pełnić uczelnie wyższe. Nowe zasady finansowania nauki wymuszają aktywną współpracę szkół wyższych z szeroko pojętym środowiskiem gospodarczym. Szczególne znaczenie ma to w przypadku uczelni technicznych i przyrodniczych, których profil realizowanych badań naukowych z definicji powinien być ukierunkowany na rozwiązywanie problemów zmieniającego się środowiska oraz gospodarki. Nakładając na uczelnie nowe obowiązki, ustawodawca wyposażył je w odpowiednie narzędzia, umocowane w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Nowelizując ten akt prawny, w art. 86 wskazano możliwość tworzenia przez uczelnie jednostek służących kreowaniu współpracy z gospodarką oraz wspieraniu przedsiębiorczości akademickiej w postaci centrów transferu technologii, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości i spółek celowych. Wiele uczelni szybko odnalazło się w nowej rzeczywistości i korzystając z dostępnych w trybie konkursowym środków wspierających ww. działania, stworzyło sprawne systemy wsparcia innowacji i współpracy z gospodarką, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. Jedną z takich uczelni jest Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie.
URL http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_pn_50_druk.pdf
Internal identifierWL/17/3
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
OświadczenieMałek Stanisław
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?