Analiza procesów urbanizacyjnych w aspekcie przestrzennym na przykładzie miejscowości Gołąb w województwie lubelskim

Barbara Prus , Karolina Bernat

Abstract

Today, in rural areas is observed intensification of urbanization. The village is no longer equated with agriculture, but versatility is evident in these areas. Urbanization of rural areas should be considered in various aspects, including demographic, economic, spatial and socio – cultural. Urbanization spatially charac-terized on the basis village Gołąb. The influence of the nearby city of Puławy on rural development. The analysis of cartographic materials in Quantum GIS.
Author Barbara Prus (FoEEaLS / DoSPaLA)
Barbara Prus,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
, Karolina Bernat (UAK)
Karolina Bernat,,
- University of Agriculture in Krakow
Other language title versionsAnalysis of rural urbanization of the village Gołąb in the Lublin province
Pages233-245
Publication size in sheets0.6
Book Ilnicki Dariusz, Janc Krzysztof (eds.): Badania regionalnych i lokalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego , vol. 29, 2012, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, ISBN 978-83-62673-28-5, 267 p.
Keywords in Polishproces urbanizacji, obszary wiejskie, dynamika zmian
Keywords in Englishurban process, rural areas, dynamics
Abstract in Polish Współcześnie na terenach wiejskich obserwuje się nasilanie procesów urbanizacyjnych. Wieś nie jest już utożsamiana z rolnictwem, lecz uwidacznia się wielofunkcyjność tych obszarów. Urbanizację wsi należy rozpatrywać w różnych aspektach, m.in. demograficznym, ekonomicznym, przestrzennym i społeczno–kulturowym. Praca prezentuje przestrzenny aspekt procesów urbanizacyjnych na przykładzie miejscowości Gołąb. Zbadano wpływ pobliskiego miasta Puławy na rozwój wsi. Analizę materiałów kartograficznych wykonano w programie Quantum GIS.
Internal identifierWIŚIG/2012/10
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?