Geneza i istota koncepcji zrównoważonego rozwoju (sustainable development)

Łukasz Paluch

Abstract

Intense debate on the creation of a new approach to growth and socio-economic development has been going on for almost four decades. The result of this discussion is a concept of sustainable development which based on the balance and stability of the basic components of the process of development and has a strong legitimacy in national legislation, European and international level. Most experts is according that the sustainable development is currently the best way to achieve a stable balance between man, the economy and the environment. The aim of this paper is a trial of chronological ordering of important events affecting the formation and evolution of the concept of sustainable development on the basis of the acts and documentation of law and popular science literature.
Author Łukasz Paluch (FoAaE / IoEcoSoc)
Łukasz Paluch,,
- Institute of Economic and Social Sciences
Other language title versionsGenesis and essence of the concept of sustainable development
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No18
Pages389-403
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishzrównoważony rozwój, ustawodawstwo, Unia Europejska, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Polityka Ekologiczna
Keywords in Englishsustainable development, legislation, European Union, United Nations, Environmental Policy
Abstract in PolishIntensywna dyskusja na temat stworzenia nowego podejścia do wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego trwa już niemal o czterech dekad. Jej wynikiem jest opracowanie koncepcji „sustainable development” opartej na zrównoważeniu i trwałości podstawowych komponentów procesu rozwoju posiadającej silne umocowanie w ustawodawstwie krajowym, europejskim i międzynarodowym, która zdaniem większości ekspertów jest obecnie najlepszą drogą do osiągnięcia stabilnej równowagi pomiędzy człowiekiem, gospodarką a środowiskiem. Celem opracowania jest próba chronologicznego uporządkowania najważniejszych wydarzeń mających wpływ na powstanie i ewolucję koncepcji zrównoważonego rozwoju na podstawie wybranych aktów prawnych i dokumentacji programowych oraz ogólnodostępnych źródeł literatury popularno-naukowej.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_1.pdf
Internal identifierWRE/2013/102
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?