Ocena jakości świadczonych usług w obiektach noclegowych Górnego Śląska

Iwona Cieślik , Ewa Cieślik , Agnieszka Siembida , Małgorzata Tomczyk

Abstract

This paper presents the results of study about impact of accommodation services’ quality, particularly quality of work and qualifications of staff, on the guests’ opinion, and thus promoting the accommodation facilities, and making a choice of a hotel in the Upper Silesia. The study involved 200 people, taking into account their gender, age, place of residence, education and occupational status. The research tool was a survey questionnaire. The results indicate close correlation between the quality of staff services (individual approach, aesthetics, discretion, understanding) and the customer is satisfaction. Particular attention was paid to the quality of service by the guests with high professional status, and higher education.
Author Iwona Cieślik (FoFT / DoAPT)
Iwona Cieślik,,
- Department of Animal Product Technology
, Ewa Cieślik (FoFT / DoGTaC)
Ewa Cieślik,,
- Department of Gastronomic Technology and Consumption
, Agnieszka Siembida (UAK)
Agnieszka Siembida,,
- University of Agriculture in Krakow
, Małgorzata Tomczyk
Małgorzata Tomczyk,,
-
Other language title versionsEvaluation of services’ quality in upper silesia accommodation facilities
Journal seriesJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, (B 13 pkt)
Issue year2013
Vol30
No4
Pages21-36
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishjakość, usługi noclegowe, satysfakcja gości
Keywords in Englishquality, hotel services, guests satisfaction
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny wpływu jakości usług noclegowych, szczególnie jakości pracy i kwalifikacji personelu, na opinię gości, a tym samym promocję obiektu noclegowego oraz dokonywanie jego wyboru na terenie Górnego Śląska. Badaniem objęto 200 osób, uwzględniając ich płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie oraz status zawodowy. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety. Na podstawie uzyskanych wyników badań dostrzeżono ścisłą korelację pomiędzy jakością usług świadczonych przez pracowników (indywidualne podejście, estetyka, dyskrecja, zrozumienie) a zadowoleniem klienta. Szczególną uwagę na jakość obsługi zwracali goście o wysokim statusie zawodowym i wyższym poziomie wykształcenia.
URL http://www.jard.edu.pl/pub/2_4_2013_pl.pdf
Internal identifierWTŻ/2013/101
Languagepl polski
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 9.0, 29-01-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 29-01-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
OświadczenieI. Cieślik, E. Cieślik, A. Siembida
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?